Er du klar til at sortere mere affald i 2022?

Nyhed

16.04.21

I løbet af 2022 får du flere muligheder for at aflevere endnu mere affald til genanvendelse. Roskilde Kommune ruller nemlig nye sorteringssystemer ud til alle borgere og kommunale institutioner.

Klar til 10

Du har måske hørt, at alle borgere i Danmark skal sortere 10 typer affald. Det gælder selvfølgelig også dig, der bor i Roskilde Kommune. Derfor udvider vi sorteringsløsningerne i løbet af foråret 2022, så du får flere muligheder for at aflevere endnu mere affald til genanvendelse. Og det foregår hjemme hos dig selv.

I dag kan du aflevere madaffald, papir og karton, glas, metal og restaffald på din egen adresse. Med næste års nye løsninger kan du også aflevere:

Plast

... fra fx ketchupflasker, bøtter, legetøj, kødbakker og bæreposer.

Mad- og drikkekartoner

... fra fx mælk, hakkede tomater, juice og de trekantede Sun Lolly-is.

Farligt affald

... er fx spraydåser, batterier, elektronik, maling og kemikalier.

Pap

... fra fx skotøjsæsker, emballage fra nethandel, mindre flyttekasser og paprør.

Tekstilaffald

... fra fx hullede bukser, plettede duge og gamle lagner.

Fra næste år bliver det altså nemmere for dig at komme af med affaldet med god samvittighed. Samtidig kommer vi som kommune i mål med regeringens krav om øget hustandsnær indsamling.

Der kommer løbende mere information, som vi nærmer os 2022, så roskildenserne bliver klædt solidt på til at sortere endnu mere affald.

Bor du i hus eller lejlighed?

2022: Nye krav til længden på din adgangsvej

I dag må der maksimalt være 40 meter fra skraldebilen til dine affaldsbeholdere. I 2022 ændres dette til 5 meter fra skel til dine affaldsbeholdere som standard.

Du har dog mulighed for at have en længere adgangsvej mod en tillægspris.

Læs mere om, hvordan du sikrer en korrekt adgangsvej.

Sådan ser den nye beholder ud

Den nye beholder er væsentligt større end den gamle beholder til papir og karton. Derfor skal du være opmærksom på, at du muligvis har behov for mere plads til dine affaldsbeholdere.

Mål på den nye beholder

  • Dybde: 88 cm
  • Bredde: 77 cm
  • Højde: 107 cm

Den nye beholder er gennemtestet

Siden august 2020 har lidt over 200 husstande i Gundsømagle været med i et forsøg, hvor vi har testet både logistik, informationsmateriale og den nye beholder. Og forsøget er gået over al forventning:

– Vi har set, at der fx er indsamlet mere plast end forventet, og så er der også kommet mere papir og karton til genanvendelse, selv om borgerne hele tiden har haft mulighed for at aflevere dette derhjemme, fortæller Rikke Killeen fra Affald og Genbrug, der er projektleder på forsøget.

Vores affaldsanalyser har desuden vist, at mere end 60 procent af forsøgsdeltagernes restaffald kan ”flyttes ud af skraldespanden” og afleveres som genanvendeligt affald. Derfor er der et enormt potentiale for at hente mange værdifulde ressourcer, når de nye sorteringsmuligheder rulles ud i resten af kommunen.

For Søren og Louise Vithardt Knudsen, der deltog i forsøget, har de udvidede afleveringsmuligheder været en god oplevelse:

– Vi har været overraskede over, hvor lidt restaffald vi har nu. Til gengæld bugner vores nye beholder med plast og mad- og drikkekartoner. Vi brugte lidt tid i starten på at lære den nye sortering at kende. Men da det først kom ind under huden og blev en del af hverdagen, så var det nemt, fortæller parret fra forsøgsområdet i Gundsømagle.

Hvad sker der med den gamle beholder til papir og karton?

Når du har fået den nye beholder, tilbyder Roskilde Kommune at hente din gamle beholder. Du kan også selv skille dig af med din gamle beholder – eller beholde den og bruge den til noget andet. Der kommer mere information, når vi nærmer os.

Hvad kommer det til at koste?

De nye sorteringsmuligheder gør det nemmere for alle at komme af med det genanvendelige affald på fornuftig vis. Det kan selvfølgelig spare nogle ture på genbrugspladsen og til nærmeste papcontainer, men som borger skal du dog forvente, at den samlede ordning bliver dyrere end den nuværende:

– Vi kender endnu ikke prisen på den nye affaldsordning, før vi med et nyt udbud har fundet den rigtige renovatør. Dels er priserne på markedet for renovationskørsel og -indsamling steget, dels er der flere fraktioner, der skal indsamles og behandles, fastslår Jannik Lund Olsen, afsnitsleder i Veje og Grønne områder.

Udbud og efterspørgsel på det genanvendelige affald påvirker generelt også priserne mod en dyrere afsætning. Men med de nye sorteringsmuligheder investerer vi både i nye affaldsbeholdere og bedre service under hensynstagen til miljø og CO2-besparelser. Og så kan vi jo kun glæde os over, at vi fra næste år får mulighed for at genanvende mere og brænde mindre:

– Vi skal skubbe til den grønne omstilling, via vores ordninger og udbudskrav, ved at ønske os bedre materiel, mere miljøvenlige kørertøjer og optimere på ruter og processer. Og så skal vi som borgere, virksomheder og kommune tænke over vores forbrug generelt – ellers lykkes vi ikke med den grønne omstilling. Men den nye affaldsordning i Roskilde Kommune kan hjælpe med at holde værdifulde ressourcer i kredsløb og ude af ovnen på forbrændingsanlægget, fortsætter Jannik Lund Olsen.

2022: Ændringer i affaldsordningen for villa og rækkehuse

Roskilde Kommune skal udbyde ny kontrakt til kørsel og indsamling af dit affald. Det betyder, at der indføres en række større ændringer i 2022. 

  • Der indføres 14-dages tømning af mad- og restaffald hele året som standard – med mulighed for ugetømning mod en tillægspris.
  • Som standard nedlægges ugetømning i sommermånederne (juni, juli og august) – med mulighed for at få ugetømning som aktivt valg hele året.
  • Normen for længden på adgangsvej for villaer og rækkehuse bliver 0-5 meter – med mulighed for at tilkøbe længere adgangsvej mod et ekstra gebyr. Har du ikke mulighed for at overholde kravene, kan du sætte dine beholdere frem til skel på tømmedagen. Tilmeld dig besked-service – så får du en påmindelse på sms eller e-mail, dagen før vi henter affaldet.

Det er endnu ikke muligt at vælge, hvilken løsning du ønsker. Du får besked, så snart vi er klar med et system til at registrere dine ønsker.

De nye tiltag sker for at undgå, at prisen stiger for meget på den fremtidige affaldsordning, når Roskilde Kommune introducerer nye sorteringsløsninger. Samtidig ønsker vi at reducere udledningen af COpå skraldebilernes kørsel.

Skraldebilerne skal desuden udskiftes, så de i størst muligt omfang kører på el eller andre emissions-reducerende alternativer som fx brændstof fra vedvarende kilder eller brændstof lavet ud af plante- og dyrematerialer.

Læs mere om det nye udbud og ændringerne.

Roskildenserne er gode til at sortere affald

De nye sorteringsmuligheder er længe ventet – især muligheden for at sortere plast til genanvendelse. Roskildenserne er nemlig gode til at sortere deres affald. Derfor skal vi også blot se de nye sorteringsmuligheder som en udvidelse af de gode vaner, vi allerede har.

Vores seneste data viser, at vi i 2020 indsamlede hele 58,2 procent af husstandsaffaldet til genanvendelse. Det placerer Roskilde Kommune i toppen over de kommuner, der er bedst til at sortere og indsamle affald.

– Roskildenserne har siden den første udrulning i 2017 leveret en solid og særdeles flot indsats med affaldssortering, lyder de rosende ord fra Karim Arfaoui, der er formand for Klima- og Miljøudvalget.

Det flotte tal betyder faktisk, at Roskilde Kommune er nået i mål – og mere end det – to år før tid. Målet er nemlig at indsamle minimum 50 procent af affaldet til genanvendelse i 2022. Det må man sige, at vi har nået. Til sammenligning havde vi i 2012 en genanvendelsesprocent på 21 procent.

– Med de seneste tal kan vi sætte punktum ved den gamle affaldsplan og tage hul på et nyt, grønt kapitel. Det bliver enormt spændende at følge tallet for indsamling og genanvendelse de næste par år. Jeg glæder mig på borgernes og kommunens vegne over, at det går den rigtige vej – og at vi med de nye sorteringsmuligheder er godt forberedte på fremtidens affald, fortsætter Karim Arfaoui.

Næste skridt er at kigge mere på, hvordan vi sammen kan skabe meget mindre affald og blive bedre til at dele og forlænge levetiden på vores ting ved fx at reparere og eller give dem videre.

Hvad bruger genanvendelsesprocenten til?

Hvert år indberetter omkring 75 ud af 98 kommuner deres affaldsmængder til et særligt system, der hedder nøgletalssystemet (affaldsviden.dk). Det er ikke lovpligtigt for kommunerne at indberette deres affaldsmængder i dette system, men vi gør det i Roskilde Kommune, fordi vi på den måde bedre kan vidensdele og samarbejde med andre kommuner.

Og så bruger vi det selvfølgelig til at følge vores egen indsats og arbejde med affald og genbrug.

Grøn omstilling af affaldssektoren

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik i juni 2020 en aftale om en klimaneutral affaldssektor i 2030 med langt mere genanvendelse og langt mindre forbrænding.

Aftalen giver danske virksomheder, der genanvender affald, bedre adgang til det affald, der kan genanvendes. Det skal understøtte, at det bliver langt nemmere og mere rentabelt for virksomhederne at investere i og udvikle fremtidens grønne teknologier til genanvendelse af vores fælles ressourcer.

Som en del af aftalen skal alle sorteringskriterier og piktogrammer ensrettes, så både borgere og virksomheder får de samme muligheder for at aflevere affald til genanvendelse – uanset hvilken kommune, man bor i. I Roskilde Kommune bruger vi allerede de piktogrammer, der er vedtaget.

 

Kontakt Affald og genbrug

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

kl. 09 - 14

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.