Længerevarende sygefravær

Har du en sygemeldt medarbejder, skal du sørge for at indberette sygefravær og for at ansøge om sygedagpengerefusion.

Forlænget sagsbehandlingstid

Der er fortsat forlænget sagsbehandlingstid i Ydelsen og på sygedagpengeområdet.

Se de gældende sagsbehandlingstider og læs mere om, hvorfor der er forlænget sagsbehandlingstid på: Hvornår kan jeg forvente svar?

Ved sygefravær

Har du en sygemeldt medarbejder, skal du sørge for at indberette sygefravær og ansøge om sygedagpengerefusion.

Du ansøger om sygedagpengerefusion til virksomheden via Virk.dk eller NemRefusion.

Efter senest 8 ugers sygdom skal det vurderes, om medarbejderen har behov for hjælp til at vende tilbage til arbejdet. Dette gælder uanset om det er kommunen eller arbejdsgiver, der udbetaler sygedagpenge. Opfølgningen i medarbejderens sygedagpengesag sker i Jobcentrets Sygedagpengeafsnit.

Bemærk: Oplysningsskemaer på selvbetjeningsløsninger kan ikke anvendes som anmeldelsesblanket. Anmeldelse af sygefravær kan kun ske via NemRefusion 

Forsikring som selvstændig

Som selvstændig har du mulighed for at tegne en forsikring, og dermed sikre dig sygedagpenge i de første 2 uger af en sygeperiode. Har du brug for flere oplysninger om forsikringsordningen, kan du kontakte Statens Administration på tlf. 33 92 98 00.

Læs mere på Borger.dk her eller læs mere på Virk.dk her.

Brug for yderligere oplysninger?

Har du brug for oplysninger om udbetaling af refusion og tilskud kan du kontakte Ydelsen på mail: jobcenter@roskilde.dk eller tlf. 46 31 30 00.

Du kan se driftstatus for NemRefusion her.

Redskaber til dialog med din sygemeldte medarbejder