Aftale vedr. kronisk sygdom §56 og §58a - arbejdsgiver

Lider din medarbejder af en kronisk/langvarig lidelse, kan man indgå en §56 aftale for lønmodtagere og §58a aftale for selvstændige.

Forlænget sagsbehandlingstid

Der er fortsat forlænget sagsbehandlingstid i Ydelsen og på sygedagpengeområdet.

Se de gældende sagsbehandlingstider og læs mere om, hvorfor der er forlænget sagsbehandlingstid på: Hvornår kan jeg forvente svar?

Hvad er §56 og §58a?

Virksomheder der ønsker at fastholde eller ansætte en medarbejder med en langvarig eller kronisk lidelse, der medfører øget fraværsrisiko (mere end 10 dage på et år), kan modtage refusion af sygedagpenge fra første sygedag ved at indgå en §56 aftale med kommunen. Det samme gælder for selvstændige erhvervsdrivende (§58a).

Aftalen

Aftalen indgås af arbejdsgiver og lønmodtager eller den selvstændige og kommunen, og skal godkendes af lønmodtageren/den selvstændiges bopælskommune. Aftalen gælder, når fraværet er begrundet i den lidelse, der er angivet i den godkendte aftale. Hvis medarbejderen / den selvstændige skal genoptrænes, indlægges eller behandles ambulant som følge af den kroniske lidelse, kan en aftale for en periode på 1 år indgås.

En aftale kan også bevilges ved langvarige behandlinger, som fx fertilitetsbehandling. En sådan aftale fordrer dog, at arbejdsgiveren i det bestående ansættelsesforhold allerede har udbetalt sygedagpenge i 21 dage på grund af denne lidelse. Vi gør opmærksom på, at der ikke kan indgås §§ 56 eller 58a-aftale grundet fertilitetsbehandling, medmindre behandlingen er besluttet på ansættelsestidspunktet, jf,. sygedagpengelovens § 56, stk. 2, nr. 2. Se Ankestyrelsens principafgørelse 89-17.

Inden aftalen godkendes, indhenter Jobcenter Roskilde lægelige oplysninger. Aftalen kan bevilges for 1 til 2 år.

Ansøgning om aftale

Der anvendes en særlig ansøgningsblanket dp 211 for lønmodtagere (findes på Borger.dk) og dp 213 for selvstændige (findes på Borger.dk og Virk.dk.).

  • Hvis medarbejderen får løn under sygdom, får arbejdsgiveren sygedagpengerefusion fra kommunen fra første fraværsdag – normalt skal arbejdsgiveren selv betale de første 30 kalenderdage af hvert sygdomsforløb
  • Hvis overenskomsten ikke giver ret til løn under sygdom, har arbejdsgiveren efter sygedagpengeloven ingen udgifter for fraværsdage
  • Medarbejderen modtager løn eller sygedagpenge under sygdom
  • Medarbejderen kan nemmere have det fravær, der er nødvendigt

Ved jobskifte 

Vær særlig opmærksom på, at en aftale, som er indgået med en anden virksomhed, ikke kan flyttes med, hvis medarbejderen skifter job.

Ved flytning

Flytter medarbejderen fra kommunen, hvor § 56- eller § 58a-aftalen er indgået, skal medarbejderen kontakte fraflytterkommunen og bede om at aftalens sagsakter bliver videregivet til tilflytterkommunen.

Yderligere spørgsmål?

Har du yderligere spørgsmål til aftalen - kontakt Sygedagpenge:

Mail: jobfastpo@roskilde.dk, tlf. 46 31 30 00.Har du spørgsmål angående udbetaling af refusion til arbejdsgiver - kontakt Ydelsen:

Mail: jobcenter@roskilde.dk, tlf. 46 31 30 00.