Socialøkonomiske virksomheder

Går du med tanker om at starte en socialøkonomisk virksomhed eller vil du gerne have afklaret, om din idé er socialt iværksætteri?

Socialøkonomiske virksomheder repræsenterer en særlig del af arbejdsmarkedet ved at kombinere kommerciel forretning med fremme af sociale,- sundheds- eller miljømæssige formål. Virksomhederne har et særligt potentiale for at inkludere udsatte grupper på arbejdsmarkedet.

Roskilde Kommune arbejder aktivt og målrettet for at skabe bedre rammer for etablering og udvikling af flere succesrige socialøkonomiske virksomheder i kommunen. Dette skal bidrage til at give nye muligheder, nye ressourcer og nye jobs til socialt udsatte grupper.

Til gavn for det enkelte menneske og hele kommunen.

Erhvervsforum Roskilde varetager Roskilde Kommunes erhvervs- og iværksætterservice. Har du spørgsmål og søger hjælp til at starte egen socioøkonomisk virksomhed, kan du kontakte:

Erhvervsforum Roskilde
Stændertorvet 2, 2. sal
4000 Roskilde
Tlf. 70 20 76 80, mail info@erhvervsforum.biz.  

Her kan du få rådgivning om de særlige muligheder for socioøkonomiske iværksættere.

Det er Beskæftigelses- og Socialudvalget, der har det politiske ansvar for kommunens arbejde med socialøkonomi. Udvalget behandler løbende sager om indsatsen.

Der er oprettet Advisory Board for Socialøkonomi, hvor repræsentanter fra uddannelsessektoren, erhvervslivet og civilsamfundet mødes for at drøfte nye initiativer og rådgive kommunen.

Publikationer

Om Socialøkonomi i Roskilde Kommune - 2014

Om Socialøkonomi I Roskilde Kommune

Strategi for Socialøkonomi i Roskilde Kommune - 2014

Strategi For Socialøkonomi I Roskilde Kommune