Roskilde Handel giver dig kontante fordele ... Vi er ikke alene en af de ældste, men også en af de stærkeste erhvervsorganisationer i Roskilde. Som medlem kan du forvente, at vi bruger al vores energi på at tiltrække kunder til Roskilde og til dig.

Du kan være med til at gøre os endnu stærkere og sikre, at din stemme bliver hørt, inden politikerne træffer beslutninger om alt fra skatteprocenter til trafikomlægninger, boligudbygning og togbetjening.

Læs mere om, hvad et medlemskab i Roskilde Handel betyder for dig.

Vi har lavet en brochure om bymidten, og heri kan du læse om, hvad butiksdrivende i bymidten mener om Roskilde. Læs brochuren her.

Indlæser formular

Viby CityForening er handels- og erhvervsforening i Viby Sj. og arbejder på at styrke, udvikle og synliggøre Vibys status som handelsby og varetager erhvervslivets interesser udadtil. Læs mere her

Information om Jyllinge Centret

Kontakt

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00