Ophold under særloven

Information og vejledning om Roskilde Kommunes tilbud.

Шукаєте інформацію українською?

Отримайте вказівки щодо подання заяви про дозвіл на тимчасове проживання та знайдіть інформацію про те, як отримати додаткову допомогу від комуни Роскілле  на цій сторінці.

Særlov for personer fra Ukraine vedtaget

Folketinget vedtog d. 17. marts 2022 en særlov for personer fordrevet fra Ukraine. Det betyder, at ukrainske statsborgere og flygtninge med opholdstilladelse i Ukraine kan søge og få opholdstilladelse efter særloven. Der vil også være mulighed for at søge familiesammenføring for:

  • Ægtefælle og samlever
  • Børn under 18 år
  • Andre familiemedlemmer, der er afhængige af ens forsørgelse og som man har boet sammen med op til den russiske invasion d. 24. februar

Hvad kan Roskilde Kommune hjælpe med, når du har fået opholdstilladelse?

Personer fra Ukraine, der har fået opholdstilladelse, kan forvente hjælp fra kommunen fire-seks dage efter at de har fået besked om at have fået ophold.

Kommunens opgave er:

  • Stille en bolig til rådighed. I Roskilde Kommune vil det i første omgang være en midlertidig indkvartering
  • Hjælpe med forsørgelsen. Personer, som er omfattet af særloven, har ret til hjælp til forsørgelse i form af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, hvis de ikke har egne midler
  • Tilbyde undervisning til skolebørn samt plads i vuggestuer og børnehaver til børn under skolealderen

Voksne er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet

Voksne med ophold efter særloven er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet efter integrationsloven. I samarbejde med kommunen laves kontrakt ift. dansk og beskæftigelse.

Som led i programmet er der tilbud om:

  • Danskundervisning på sprogskole
  • Virksomhedstilbud i form af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Der er krav om mindst 15 timers deltagelse i praktik om ugen
  • Opkvalificerings- og vejledningskursus
  • Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Under særloven må du tage uddannelse på lige fod med øvrige borgere i Danmark

Personer fra Ukraine med ophold efter særloven har, hvis de opfylder de almindelige adgangskrav, mulighed for at tage uddannelse på lige fod med øvrige borgere i Danmark og har også adgang til at modtage SU.