Hvis man som flygtning skal falde godt til og blive in­tegreret, er det afgørende, at man kommer hurtigt ind på arbejdsmarkedet. Her spiller din virksomhed en vigtig rolle. 

Der flere forskellige muligheder for at rekruttere ledige flygtninge. Nogle ledige flygtninge er fuldt kvalificerede og kan rekrutteres direkte til ansættelse fra første dag. Andre vil have behov for et forløb, hvor vi sammen planlægger opkvalificering og træning i arbejdsopgaver. Dette gør vi gennem praktikforløb, løntilskud og/eller IGU (Integrationsgrunduddannelse).

Tag kontakt til Roskilde Jobcenter og hør mere om mulig­hederne for at ansætte flygtninge.

 

Roskilde Jobcenter
Rådhusbuen 3

4000 Roskilde

Administration Social Job og Sundhed

Tlf 46 31 30 00

E-mail jobcenter@roskilde.dk