Midlertidige og permanente boliger.

I forbindelse med meddelelse om opholdstilladelse til en flygtning træffer Udlændingestyrelsen afgørelse om, i hvilken kommune den pågældende skal bo.

Roskilde Kommune skal, når det er muligt, anvise en bolig til dig. Indtil det er muligt at anvise en permanent bolig, skal Roskilde Kommune anvise dig et midlertidigt opholdssted. Egenbetalingen for midlertidige boliger er fastsat i Integrationsloven. Retten til permanent bolig gælder indenfor hele kommunegrænsen. Dette betyder, at du ikke kan forvente, at boligen ligger i et bestemt område i kommunen f.eks. byens centrum.

Vi placerer langt de fleste flygtninge i midlertidige boliger, fordi der ikke er ledige permanente boliger, og fordi flygtningene ikke har råd til at betale for en del af de permanente boliger i Roskilde Kommune.

Kun boliganvisning én gang

Kommunen har alene pligt til at anvise den første permanente bolig. Får du senere behov for en anden bolig, f.eks. som følge af familiesammenføring eller flytning til en anden kommune, har kommunen ikke efter reglerne i integrationsloven pligt til at anvise en ny bolig. Der er ikke i integrationsloven et særligt krav om, at der skal være tale om en selvstændig bolig. Det antages således, at en kommune efter omstændighederne f.eks. kan anvise en flygtning til et kollegieværelse.

Meld dig ind i en boligforening

Det er meget vigtig, at du hurtigst muligt melder dig ind i en boligforening. Det skal ske i god tid, da der er lange ventelister. Så du er klar til at slå til, når tiden er rigtig og den rette bolig dukker op. Det koster et årligt lille gebyr at stå på ventelisten. Gebyret skal betales, uanset om du er aktivt søgende eller blot ønsker at optjene anciennitet.

Det kan skrive dig op hos følgende boligselskaber i Roskilde:

  • KAB
  • Boligselskabet Sjælland     
    Boligselskabet Sjælland er en af de største boligforeninger på Sjælland. Foreningen har mere 12.000 lejeboliger fordelt ud over et stort område på Sjælland. De har mange boliger i Roskilde Kommune.

Yderligere information

Integration

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde