Roskilde Sydvest

Roskilde Kommune afvikler i tæt samarbejde med Boligselskabet Sjælland en arkitektkonkurrence om udvikling af Roskilde Sydvest. Tre arkitektteams skal konkurrere om at udarbejde det bedste forslag.

Roskilde Byråd vedtog i 2018 ”en boligpolitik i social balance”, der bl.a. fokuserer på at løfte Roskildes udsatte boligområder. Æblehaven/Rønnebærparken er Roskildes største udsatte boligområde, og har de seneste år været inde i en positiv udvikling. Den udvikling skal nu understøttes af en ambitiøs byomdannelse i og omkring Æblehaven/Rønnebærparken. Første skridt er en arkitektkonkurrence for bydelen Roskilde Sydvest med tre fokusområder:

  • Udvikling af centergrunden i Æblehaven/Rønnebærparken med nyt sundhedshus, nyt kvarter- og spisehus og lejlighedsbyggeri.
  • Udvikling af trafikforløbet foran Æblehaven/Rønnebærparken med et nyt vejforløb og rekreative byrum.
  • Udvikling af et nyt parkforløb gennem bydelen med i alt ca. 30.000 m2 ny park.

Arkitektkonkurrencen skal vise, hvordan Roskilde Sydvest kan tilføres attraktive boligområder med gode rammer for lokale fællesskaber, rekreative grønne områder og funktioner, der skaber byliv og aktivitet. Området skal åbnes op og de mange skjulte kvaliteter skal gøres synlige, til gavn for både nuværende beboere, tilflyttere og besøgende.

Konkurrencen afvikles i et tæt samarbejde med Boligselskabet Sjælland og de lokale afdelingsbestyrelser, som repræsenterer Æblehaven/Rønnebærparkens beboere.

Kontakt

Har du spørgsmål, idéer, forslag eller andet til arkitektkonkurrencen er du velkommen til at kontakte projektleder Nikolaj Avlund, mail: nikolajam@roskilde.dk eller tlf. 23 62 08 23.

De tre deltagerteams

Team A
Hovedrådgiver: Cornelius Vöge Aps
Underrådgivere: Masu Planning, Gründl Haahr Arkitekter, JL Engineering A/S

Team B
Hovedrådgiver: JAJA Architcts ApS,
Underrådgivere SKALA, ARKI_LAB, Trafikplan & Rambøll

Team C
Hovedrådgiver: Tredje Natur ApS
Underrådgivere: Valentin Trafikplanlægning, NIRAS, Mette Mechlenborg & Naboskab

Overordnet tidsplan for udviklingen af Roskilde Sydvest

Feb/Marts 2021: Borgerinddragelse

Mar-Sep. 2021: Afvikling af arkitektkonkurrencen

Sep. 2021: Vinder af arkitektkonkurrence kåres

Okt-dec 2021: Videreudvikling af vinderforslag. Borgerinddragelse, drøftelse og beslutning hos beboerdemokrati i Æblehaven/Rønnebærparken

2022-2026: Realisering af etaper i projekt i tæt dialog med beboere og boligselskab