Nye ældreboliger i Byens haver

Byens Haver-projektet kommer til at indeholde 40 nye almene ældreboliger til beboerne i bygningen Æblehaven 74. Beboerne har været tæt inddraget i processen med at udforme de nye boliger. Roskilde Kommune udarbejder i 2023/2024 ny lokalplan for projektet.

Ny lokalplan og borgermøde

Roskilde Kommune har udarbejdet ny rammelokalplan for Byens Haver med en byggeretsgivende lokalplan for ældreboligerne i Byens Haver. Plan- og Teknikudvalget vedtog i november 2023 at sende lokalplanen i offentlig høring fra d. 1/12-2023 til d. 27/1-2024 og at der skal afholdes borgermøde om lokalplanen d. 24/1-2024.

Hvorfor etableres der 40 almene ældreboliger i Byens haver? 

Byens Haver-projektet blev i september 2021 præsenteret for beboerne i Æblehaven og Rønnebærparken til en række arrangementer i området. Der var ros til de grønne elementer i Byens Haver, kvarter- og sundhedshus og den nye plads. Men blandt mange var der usikkerhed om konsekvenserne for beboerne i Æblehaven 74, der med projektet stod til at skulle nedrives. Rønnebærparken stemte ja til projektet, mens Æblehaven stemte nej ved den efterfølgende afstemning om projektet blandt beboerne.

Roskilde Kommune har siden i samarbejde med Boligselskabet Sjælland arbejdet på at ændre vinderforslaget, så det ville kunne skabe tryghed og tilslutning både blandt beboerne i Æblehaven 74 og resten af Æblehaven. Der er blevet gennemført 50 individuelle samtaler med beboerne i Æblehaven 74, og indsamlet ønsker til justering af Byens Haver fra yderligere 8 beboere.

Samtalerne tegnede et billede af tre bredt funderede ønsker blandt beboerne i Æblehaven 74:
  1. De, der vil, skal kunne blive boende i området i en ny samlet bebyggelse.
  2. Den nye bebyggelse skal ligge tæt ved sundhedshus og beboercafé, hvor mange er daglige brugere.
  3. Der må ikke være en mellemperiode med midlertidig genhusning inden indflytning i nye boliger.
40 af beboerne i Æblehaven 74 ønskede at blive i boligområdet, mens de øvrige gerne ville flytte andre steder hen i Roskilde i forbindelse med projektet.

Byrådet i Roskilde besluttede på baggrund af beboernes ønsker, at der skulle indarbejdes 40 almene ældreboliger i Byens Haver-projektet som en samlet bebyggelse tæt ved det nye sundhedshus og kvarterhus. Beboerne vil kunne flytte direkte i de nye boliger, som opføres inden Æblehaven 74 rives ned.

Beboerne har været tæt inddraget

Beboerne har siden været involveret i et udvalg, der sammen med arkitekterne fra Cornelius Vöge har stået for at tegne de nye ældreboliger. Sideløbende med dette er der blevet udarbejdes en detaljeret anvisningsplan for de beboere, der ikke vil blive boende i området. Alle beboere har i oktober 2022 fået en garanti på, hvilken bolig de ville kunne tilbydes i forbindelse med Byens haver med beskrivelse af en række forhold som huslejeniveau, flytteprocessen, indskud mv. Efterfølgende er der blevet afholdt en række møder med beboerne om projektet.

Beboerne stemte ja til Byens Haver

Det ændrede forslag til Byens haver med de nye almene ældreboliger blev sat til afstemning blandt beboerne i Æblehaven og Rønnebærparken i november 2022. 80% stemte ja til forslaget og det er dermed vedtaget. Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland udarbejder i 2023 en ny lokalplan for ældreboligerne. Ældreboligerne skal efter planen opføres i 2024 og 2025, hvorefter beboerne fra Æblehaven 74 kan flytte ind i 2026.

Kontakt

Har du spørgsmål, idéer, forslag eller andet til arkitektkonkurrencen er du velkommen til at kontakte projektleder Nikolaj Avlund, mail: nikolajam@roskilde.dk eller tlf. 23 62 08 23.

Tidsplan for ældreboligerne i Byens Haver

  • 2022: Beboerinddragelse med individuelle samtaler med beboerne i Æblehaven 74, udarbejdelse af anvisningsplan for beboerne og forslag til nye ældreboliger, som efterfølgende blev vedtaget ved urafstemning blandt beboerne i Æblehaven.
  • 2023-2024: Udarbejdelse af lokalplan
  • 2024-2025: Nye ældreboliger opføres
  • 2026: Beboere fra Æblehaven 74 flytter i nye ældreboliger. Æblehaven 74 nedrives efterfølgende.

Materiale om nye ældreboliger

Kontakt

Nikolaj Avlund


Projektleder, Plan & udvikling, Roskilde Kommune

Mail: nikolajam@roskilde.dk

Telefon: 23 62 08 23