Ungestrategi

Alle unge skal have de bedste forudsætninger for at få et godt liv, uanset hvilken baggrund de har med i bagagen eller udfordringer de står overfor.

Alle unge godt på vej i livet

Alle unge i Roskilde skal godt på vej i livet– også unge i udsatte positioner. Alle unge skal have de bedste forudsætninger for at få et godt liv, uanset hvilken baggrund de har med i bagagen eller udfordringer de står overfor.

Vi vil samarbejde med Roskildes mange uddannelser, mangfoldige erhvervsliv og stærke frivillige kræfter og rige kultur- og foreningsliv for derigennem at lykkes med at få alle unge godt på vej i livet.

Vores mål

Med strategien ønsker vi at gøre noget særligt for de unge i Roskilde, der har vanskeligt ved at få fodfæste i uddannelse eller job, fra udskoling til de unge har gennemført en ungdomsuddannelse eller har opnået varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vores mål i 2025 er således, at andelen af 15-24-årige uden tilknytning til hverken uddannelse eller arbejdsmarked skal være halveret i 2025. Frem mod 2025 skal andelen reduceres til at udgøre maks. 3,5% af de unge (mod 6,5% i 2017).

Vores mål er også, at i 2025 forventes 90% af alle unge i Roskilde Kommune at have gennemført en ungdomsuddannelse som 25-årige (prognosetal). I 2018 var det 88,4 % af de 25-årige, der havde gennemført en ungdomsuddannelse. Vi vil det bedste for de unge - og vi vil det så hurtigt som muligt.

Vores to mål skal således indfries i 2025 - 5 år før de nationale mål på området.

Publikation

ALLE UNGE GODT PÅ VEJ I LIVET - Ungestrategi for uddannelse, job og bedre trivsel

Ungestrategi 2021

Kontaktperson

Pia Winther