Landzonestrategi

Roskilde Byråd ønsker, med dette administrationsgrundlag, at synliggøre og formidle kommunens vision på landzoneområdet.

Ny strategi for landzoneadministration

Roskilde Byråd ønsker, med dette administrationsgrundlag, at synliggøre og formidle kommunens vision på landzoneområdet. Samtidig er det målet at sende et klart signal til omverdenen om, hvilken retning byrådet ønsker, at udviklingen i landzonen skal tage, og hvad der vægtes i forhold til sagsbehandlingen.


Der er et stort pres på arealerne i landzonen i Roskilde Kommune. Mange ønsker at bygge nye boliger, udvikle erhverv eller opstille nye anlæg. Samtidig er det planlovens helt overordnet mål for landzonen, at det åbne land forbliver åbent. I vores landzoneadministration bliver hver enkelt ansøgning altid individuelt vurderet og konkret afvejen i forhold til de lokale værdier, klima- og miljømæssige forhold og de mennesker og virksomheder, der bor og virker i vores landområder.

VISION FOR LANDZONEN Roskilde Kommune har et smukt landskab med værdifulde naturområder, fjorden og en oplevelsesrig kulturhistorie. Et landområde med åbne vidder forbeholdt natur, landbrug og levende landsbyer med en mangfoldighed af boformer, og hvor fællesskaber og virkelyst trives.

Publikation

Landzonestrategi

Administrationsgrundlag for sagsbehandling
i Roskilde Kommune.

Godkendt i byrådet den 15. december 2021.

Landzonestrategi dec. 2021