Grundlag

Politikudviklingen er et led i kommunens kvalitetsarbejde. Processen for udvikling af den enkelte politik fastlægges i det fagudvalg, som politikområdet hører under. Alle politikker vedtages endeligt i Byrådet.

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Borgerne i Roskilde Kommune skal leve længere og have flere gode leveår både fysisk, psykisk og socialt.

Roskilde Kommune vil skabe de bedst mulige rammer og omgivelser for borgere i alle aldre, således at der er mulighed for alle til at leve gode, sunde liv både fysisk, psykisk og socialt.

Byrådsgodkendt 2. september 2015.

Spørgsmål og svar

Kontakt

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.