Borgerrådgiveren - hjælp til dig

Borgerrådgiveren hjælper borgere, der er utilfredse med Roskilde Kommunes behandling af deres sag.

Generel hjælp og vejledning

Ønsker du generel hjælp og vejledning, skal du henvende dig til Borgerservice.

Kresten Gaub er borgerrådgiver i Roskilde Kommune

Hos borgerrådgiveren kan du:

 • Klage over kommunens sagsbehandling, personalets adfærd og hvordan praktiske opgaver bliver udført
 • Få hjælp, hvis du har svært ved at forstå en afgørelse fra kommunen
 • Få information og rådgivning om, hvordan du klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle din klage
 • Komme med forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og betjening kan blive bedre
 • Få borgerrådgiveren til at mægle mellem dig og en kommunal medarbejder

Borgerrådgiveren kan ikke behandle:

 • Sager, hvor dialogen med kommunen endnu ikke er udtømt
 • Det faglige indhold i kommunens afgørelser (fx en bevilling, et forbud, en tilladelse, et afslag)
 • Indholdet af de politiske beslutninger
 • Forhold om personale- og ansættelse i kommunen
 • Forhold, som andre klageinstanser tager sig af
 • Sager, der er afsluttet for mere end 1 år siden

Kontakt

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Hvis Borgerrådgiverens svar til dig indeholder personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger, kan borgerrådgiveren kun sende det med en e-mail, hvis du benytter den digitale postkasse og har oplyst dit CPR-nummer. Du bør aldrig sende dit CPR-nummer med en usikker e-mail.

Få mere at vide