Pædagog på socialområdet i Roskilde Kommune

Hos os bliver du en del af en målrettet samarbejdsproces mellem dig, borgeren og de pårørende. Med din faglige viden bidrager du til, at borgeren får et meningsfuldt liv.

Hos os kommer fagligheden først

Roskilde Kommune søger faglært pædagogisk personale til socialområdet, der bl.a. dækker botilbud til voksne handicappede og socialpsykiatriske botilbud.

Du kommer til at arbejde målrettet med recoveryorienteret psykosocial rehabilitering. Det betyder, at du kommer til at indgå i et fagligt fællesskab, der har fokus på at støtte borgerne i at tage ansvar for deres eget liv, at højne trivsel og livskvalitet, og at borgerne oplever sig som en del af et meningsfuldt fællesskab.

#alle tiders faglighed

Vi har brug for dig og din evne til at:

  • se værdien i at indgå i et ligeværdigt samarbejde med borgere og pårørende.
  • afdække og bygge videre på den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer.
  • se dig selv som en aktiv deltager i et fagligt stærkt fællesskab.

Send os en SMS på 30 84 13 37

... hvis du vil høre mere om at arbejde her hos os. Skriv dit navn, dit fag og hvad du vil vide mere om. Så bliver du ringet op af vores headhunter.

Send en SMS

Vil du vide mere?