Design og logo

Vi ønsker et flot, levende og inviterende udtryk, der er særegent og giver plads til dit budskab. Designet skal understøtte kommunikationsprincipperne om at være engagerende, ordentlig, sammenhængende, venlig og modig og være nem at tage i brug.

Rammerne for visuel kommunikation i Roskilde Kommune

Roskilde Kommunes designguide indeholder logo, skrifttyper og farver, som skal bruges, når man kommunikerer på vegne af Roskilde Kommune.

Vores kommunikation skal etablere grundlæggende tillid til kommunens virke og skabe rammer for dialog, udvikling og samarbejde, så vi sammen kan indfri ambitionen om Roskilde som alle tiders.

Designet skal understøtte denne ambition ved at skabe plads til kernebudskabet, skabe lokal stolthed og stor genkendelighed på tværs.

Roskilde Kommunes logo er designet, så det kan fungere på tryk og digitalt i mange forskellige sammenhænge. Logoet tager afsæt i det segl fra 1386, som også er forlæg for byvåbnet.

Det består af følgende elementer:

  • En ørn med udbredte vinger, der sandsynligvis skal læses som et tegn på magt og stolthed.
  • En tindet mur, som kan være en henvisning til Røde Port – alternativt bymuren.
  • Vand, som tegn på Roskildes mange kilder og muligvis Roskilde Fjord.
  • Tre rosetter i vandet er symbol på trefoldigheden og henviser til Domkirken, der var viet til Trinitatis.

Roskilde Kommunes byvåben er registreret i Rigsarkivet 15. marts 1938 med følgende tekst (blasonering):
“Et sølvskjold med en guldbevæbnet, sort ørn over en af en tindet rød mur omgivet blå kilde med tre svømmende roser.”

Roskilde Kommunes byvåben benyttes i formelle og ceremonielle sammenhænge og for eksempel på kommuneskilte. Ved tvivlstilfælde afklares via kommunikationschefen.

#ALLE TIDERS ROSKILDE

Alle Tiders er vores fælles løfte.

Alle Tiders-universet må bruges af alle, der kommunikerer om udvikling af Roskilde Kommune – uddannelsesinstitutioner, kulturliv, erhvervsliv…

Skrifttype

I Roskilde Kommune bruger vi to skrifttyper:

  • Overskrifter: MONTSERRAT
  • Brødtekst: ALEO

Farver

Der er frit farvevalg, men en henstilling til at bruge to til fire farvekombinationer ad gangen. Huske, at vi bør være tilgængelige, så vi laver design, som alle kan afkode, trods synshandicap.

13 grundfarver og udtoninger i 75%, 50% og 25%.
Se evt. anbefalede farvepar, som overholder tilgængelighed.

Ikoner

Vi har en række ikoner, der går igen fra roskilde.dk og kan bruges til at skabe overblik. Vi bruger ikke ikoner, som enkelte billedelementer. Find i stedet et godt foto.
Skal der tegnes nye skal de matche denne visuelle streg.

Download

I vores Skyfish-folder kan du se mere om vores design og foretage download af:

Presse- og kommunikationschef

Rikke Houkjær

Grafisk designer

Anja Wejs Phigalt