Design og logo

På siden får du overblik over kommunens designlinje og logo. Der er også relevante links til download af logo og designguide.

Rammerne for visuel kommunikation i Roskilde Kommune

Roskilde Kommunes designguide indeholder de principper for logo, skrifttyper og farver, som skal bruges, når man kommunikerer på vegne af Roskilde Kommune.

Vores kommunikation skal etablere grundlæggende tillid til kommunens virke og skabe rammer for dialog, udvikling og samarbejde, så vi sammen kan indfri ambitionen om Roskilde som alle tiders.

Designet skal understøtte denne ambition ved at skabe plads til kernebudskabet, skabe lokal stolthed og stor genkendelighed på tværs.

Roskilde Kommunes logo er designet, så det kan fungere på tryk og digitalt i mange forskellige sammenhænge. Logoet tager afsæt i det segl fra 1386, som også er forlæg for byvåbnet.

Det består af følgende elementer:

  • En ørn med udbredte vinger, der sandsynligvis skal læses som et tegn på magt og stolthed.
  • En tindet mur, som kan være en henvisning til Røde Port – alternativt bymuren.
  • Vand, som tegn på Roskildes mange kilder og muligvis Roskilde Fjord.
  • Tre rosetter i vandet er symbol på trefoldigheden og henviser til Domkirken, der var viet til Trinitatis.

Navnetrækket ”ROSKILDE KOMMUNE” skrives med samme font som vi i øvrigt bruger til overskrifter. Det giver øjet ro.

Logo anvendes på kommunens trykte informationsmateriale til borgere og samarbejdspartnere, på digitale medier og på breve og sager med Roskilde Kommune som afsender. Logo må anvendes i hele farvepaletten.

Roskilde Kommunes byvåben er registreret i Rigsarkivet 15. marts 1938 med følgende tekst (blasonering):
“Et sølvskjold med en guldbevæbnet, sort ørn over en af en tindet rød mur omgivet blå kilde med tre svømmende roser.”

Roskilde Kommunes byvåben benyttes i formelle og ceremonielle sammenhænge og for eksempel på kommuneskilte. Ved tvivlstilfælde afklares via kommunikationschefen.

#ALLE TIDERS ROSKILDE

Alle Tiders er vores fælles løfte.

Alle Tiders-universet må bruges af alle, der kommunikerer om udvikling af Roskilde Kommune – uddannelsesinstitutioner, kulturliv, erhvervsliv…

Skrifttype

I Roskilde Kommune bruger vi to skrifttyper:

  • Overskrifter: MONTSERRAT.
  • Tekst: ALEO.

Farver

Vi arbejder med en klar moderne farvepalette.

Der er frit farvevalg, men en henstilling til at bruge to farvekombinationer ad gangen. Der må ikke benyttes tone-i-tone-farver.

Andre elementer

Der er frie muligheder for brug af illustrationer, fotos mv., ligesom skylinen fortsat kan anvendes, dog altid i selskab med ’#ALLE TIDERS ROSKILDE’, fordi logo fra Roskilde Festival indgår i skyline.

Download

I vores Skyfish-folder kan du se mere om vores design og foretage download af:

Presse- og kommunikationschef

Rikke Houkjær

Grafisk designer

Anja Wejs Phigalt