Vil du skabe mere biodiversitet?

Nyhed

16.02.24

Så kan du måske søge om hjælp fra kommunens Biodiversitetspulje.

Puljen kan støtte projekter, der omdanner arealer, hvor én type planter dominerer - fx store græsplæner - til områder med mere biodiversitet. Det kan for eksempel være ved at plante buske eller træer, anlægge blomsterenge, lægge træstammer ud osv.

Puljen skal søges af en forening, fx en grundejer- eller boligforening, og kan kun gå til projekter inden for kommunegrænsen.

I kan maksimalt ansøge om et støttebeløb på 25.000 kr., og der skal være minimum 25 pct. medfinansiering.

Biodiversitetspuljen er afsat af byrådet til at styrke biodiversiteten i Roskilde Kommune og den er på 100.000 kr. årligt.

Ansøgningsfristen til puljen er den 15. april.

Læs mere og søg på roskilde.dk/biodiversitetspuljen