Udviklingsplan for Himmelev Idrætsanlæg

Nyhed

08.02.24

En udviklingsplan for Himmelev Idrætsanlæg, som er skabt i samarbejde med nuværende og fremtidige brugere af idrætsanlægget, er nu godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget. Der er endnu ikke afsat midler til at udføre etaperne i planen.

Udviklingsplanen er en overordnet ramme, som skal fastholde områdets funktion, som et bynært idrætsanlæg og samtidig sikre bedre muligheder for og støtte til de forpligtende fællesskaber i Himmelev og Trekroner.

Udviklingsplanen indeholder forslag til infrastruktur, parkering samt fritids- og idrætsfaciliteter både inde og ude.

Den samlede udmelding fra brugerne til planen er:

  • Der er en samlet opbakning til udviklingsplanen.
  • Der er forskellige input til den senere realisering fra brugerne.
  • Evt. realisering af udviklingsplanen vil foregå i tæt dialog med brugerne.

Hvis eller når der afsættes anlægsmidler til projektet, vil etaperne i planen skulle bearbejdes videre. 

Der er for nuværende ikke er afsat midler til udviklingsplanen, så realiseringen vil afhænge af mulighederne i budgetlægningen for kommende år.

Formålet med planen er derfor at gøre opmærksom på anlægsønsker og økonomi, for dermed at skabe mulighed for en drøftelse af disse i forbindelse med forhandlingerne i et kommende budgetår.

Med det 2-årige budgetforlig for 2024 og 2025 forhandles der ikke nye anlæg ind i budgettet for 2025.

Se udviklingsplanen her