Teknisk fejl om gadelys

Nyhed

07.02.24

I forlængelse af en større fejl i kommunens håndtering af aftale om gadebelysning har et eksternt revisionsfirma nu gennemgået forløbet, og konkluderer, at der er sket fejl.

Økonomiudvalget i Roskilde Kommune behandlede i december 2023 en sag om kommunens håndtering af en aftale med SEAS-NVE om drift og vedligeholdelse af gadebelysningen. Økonomiudvalget ønskede en ekstern gennemgang og vurdering af sagen.

Revisionsfirmaet BDO har nu gennemgået forløbet og bekræfter, at aftalen kom forkert ind i kommunens systemer og derfor heller ikke blev håndteret korrekt. Når kommunen indgår en aftale om finansiel leasing, skal kommunen indefryse et beløb og forholdet indarbejdes i regnskabet. Den manglende indefrysning betyder, at kommunens likviditet siden 2017 har set højere ud, end den reelt var.

”Vi har fået bekræftet, at der er sket en stor og klokkeklar fejl. Det tager vi selvfølgelig meget alvorligt. Jeg har i dag bedt forvaltningen om at vurdere, om kommunens nuværende retningslinjer er tilstrækkelige. Det er jo en hårfin balance i forhold til, at vi ønsker at holde bureaukratiet nede,” siger borgmester Tomas Breddam.

Baggrund

I efteråret 2023 opdagede forvaltningen en fejl i behandling af aftale om gadebelysning: Da Roskilde Kommune i 2017 indgik en aftale med SEAS-NVE, blev sagen ved en fejl ikke forelagt politisk beslutning og der blev ikke indefrosset midler.

Aftaler, som har karakter af leasing-aftaler og hvor kontraktsummen er større end 1 mio. kr., skal godkendes i Byrådet og underskrives af områdets direktør og kommunens økonomichef.

Ved en aftale om finansiel leasing skal der indefryses (deponeres) midler svarende til kontraktsummen. Der kan ske modregning af beløb, eksempelvis energiinvesteringer. En indefrysning nedbringer kommunens likviditet.

For at rette op på fejlen, besluttede Økonomiudvalget i december 2023 at indefryse 48,7 mio. kr. Udvalget bad desuden om en uvildig gennemgang af forløbet.

Notat fra BDO om forløb af kontrakterne omkring gadebelysning i Roskilde Kommune kan læses nedenfor. 

Notat fra BDO om forløb af kontrakterne omkring gadebelysning