Stort naturområde indviet i Viby

Nyhed

24.06.24

Viby har nu fået et ca. 25 ha stort naturområde, hvoraf ca. 6 ha er løvskov, tæt ved byen.

Området byder på stier, løberuter, nyplantet skov, vilde blomster, bænke, bålpladser, træningstrapper mv.

Du kan besøge den nye natur fx ved at starte ved Viby Idrætspark eller ved en ny p-plads lige nord for krydset mellem Hønskevejen og Valorevej.

Skoven, som er plantet i den sydlige del af området, har fået navnet Peder Syv Folkeskov. Det skyldes, at Growing Trees Network har stået for indsamling af private donationer til træerne, og den er dermed plantet som en Folkeskov.

Forsyningsselskabet Fors har sørget for, at man også kan opleve dyreliv i vandet. De har anlagt en stor åben regnvandsgrøft og et regnvandsbassin.

Da natur- og idrætslandskabet blev indviet den 21. juni, manglede der stadig at blive plantet 300 træer. Det stod elever fra Viby Friskole for at få ordnet.

Roskilde Kommune har med HedeDanmark som hovedentreprenør stået for stier, planter, blomster, bænke osv.