Roskilde Kommunes genanvendelsesprocent indtager 2. plads

Nyhed

23.12.20

I 2019 var genanvendelsesprocenten i Roskilde Kommune på hele 60 procent. Det betyder, at vi indtager en formidabel 2. plads ud af de 75 kommuner i Danmark, som hvert år indberetter mængden af husholdningsaffald, der bliver afleveret til genanvendelse.

Genanvel.. hva' for noget?

I 2019 indsamlede vi i Roskilde Kommune 60 procent husholdningsaffald til genanvendelse. I 2018 var tallet på 53. Og i 2017 var det 43 procent. På blot to år er vi altså steget med hele 17 procentpoint. Det skyldes hovedsageligt to ting:

  1. Vi har været særdeles flittige til at sortere vores affald
  2. Gensalgs-butikken hos ARGO sælger en stor del af det affald, der kan genbruges

Til sammenligning havde vi i 2012 en genanvendelsesprocent på 21 procent.

Sådan udregnes genanvendelsesprocenten

Regeringens Ressourcestrategi, ”Danmark uden affald” (2013), sætter et nationalt mål for indsamling af minimum 50 procent af husholdningsaffaldet til genanvendelse i 2022.

Det er denne procent, der refereres til som genanvendelsesprocenten (også kaldet bilag-5-procenten).

Genanvendelsesprocenten er baseret på vægten af alt det affald, der kommer fra almindelige husholdninger.

Udregningen af genanvendelsesprocenten beregnes ved en formel, hvor udvalgte affaldsfraktioner til genanvendelse (den kalder vi UAG) divideres med UAG + forbrændingsegnet affald + storskrald + restaffald. Det ser således ud:

UAG / (UAG + forbrændingsegnet affald + storskrald + restaffald) = genanvendelsesprocent

UAG består af:

  • Papir og karton
  • Pap
  • Rent træ
  • Jern og metal
  • Madaffald
  • Glas
  • Plast

Hensigten med formlen er at udfordre den store mængde affald, der i dag energiudnyttes på forbrændingsanlægget. Derfor tæller haveaffald fx ikke med, da genanvendelsen for denne fraktion allerede fungerer fint.

Hvem bruger tallene?

75 ud af 98 kommuner indberettede i 2019 deres affaldsmængder til et særligt system, der hedder nøgletalssystemet (affaldsviden.dk).

Det er ikke lovpligtigt for kommunerne at indberette deres affaldsmængder i dette system, men vi gør det i Roskilde Kommune, fordi vi på den måde bedre kan vidensdele og samarbejde med andre kommuner.

Og så bruger vi det selvfølgelig til at følge vores egen indsats og arbejde med affald og genbrug.