Nye ældreboliger ændres, så de ikke generer

Pressemeddelelse

06.03.24

De nye ældreboliger, som skal bygges ved Rønnebærparken, bør ændres, så de ikke kommer til at genere naboerne. Det indstiller kommunens Plan- og Teknikudvalg til endelig beslutning i byrådet.

Udvalget foreslår at justere lokalplanen, så boligerne kan bygges uden at de kommer til at skygge eller får vinduer mod de 48 lejligheder i boligblokken Neergaardsparken 2-14.

”Efter de seneste borgermøde har vi besluttet at ændre på kravet til bygningerne.
Et flertal i udvalget foreslår, at der ikke må være 3, men højest 2 etager i den bygning, der kommer til at ligge nordligst i byggefelt 1. Det betyder, at det helt sikkert ikke kommer til at skygge på altanerne i Neergaardsparken.
Samtidig må der ikke være vinduer, som vender mod Neergaardsparken, og endelig må der heller ikke sættes lys op, der blænder over mod nabobygningerne”, forklarer formand for Plan- og Teknikudvalget, Claus Larsen.

”Vi har jo i den her meget lange proces skullet afveje hensynet til to grupper af borgere.
Dels er der de ældre mennesker i Æblehavens senioregnede boliger, som ikke ønskede at blive genhuset midlertidigt. Dem skulle vi finde en ny placering til. Og dels er der så beboerne i Neergaardsparken 2-14, som skal have nye naboer.
Jeg synes vi foreslår en god løsning for begge grupper samtidig med, at vi kan give hele kvarteret et løft med flere grønne omgivelser og bedre trafiksikkerhed”, siger udvalgsformanden.

Rammelokalplan 726 for Byens Haver og ældreboliger skal behandles endeligt i byrådet den 3. april.