Lov om direkte genbrug er droppet, men Roskilde fortsætter

Pressemeddelelse

12.04.24

Sidste år varslede regeringen en lov om, at der skal være mere direkte genbrug. Lovforslaget nåede til sidstebehandlingen i Folketinget, men blev bagefter sløjfet igen. Roskilde Kommune fortsætter dog med at skabe gratis bytteområder på genbrugspladserne.

Direkte genbrug betyder, at borgere, virksomheder og frivillige organisationer gratis og på lige fod skal kunne tage ting med hjem fra de kommunale genbrugspladser, når de står på et bestemt område.

”Nu er loven fra Folketinget droppet med begrundelsen, at det ikke har været muligt at skabe enighed om en fleksibel og mindre bureaukratisk ordning.
Det vil vi ikke lade os gå på af, så vi vil fortsætte samarbejdet med ARGO for at udvikle bytteområder på genbrugspladserne”, siger formand for Klima- og Miljøudvalget, Jonas Bejer Paludan.

De frivillige organisationer får stadig genbrugsguld
Der har i forbindelse med arbejdet med den nu skrinlage lov været en del bekymring for, om bytteområderne vil gå ud over de frivillige organisationers genbrugsbutikker. Det tror Jonas Paludan ikke kommer til at ske.

”En tur på genbrugspladsen viser tydeligt, at mange ting, der bliver smidt ud i dag, kunne få et nyt liv. Så der er vist nok til alle. Vi mener også, at der skal være en mulighed for, at man kan donere sine ting til frivillige organisationer i stedet for at stille dem i bytteområdet.
Og så skal man selvfølgelig stadig kunne smide ting ud, som man ikke ønsker videre i genbrugssystemet”, siger udvalgsformanden.

Den nye situation skal behandles politisk i ARGO’s tre ejerkommuner, Køge, Roskilde og Lejre. Herefter kan ARGO oprette og udbygge bytteområderne på genbrugspladserne.