Lån en traditionel træbåd til en sejltur på Roskilde Fjord

Pressemeddelelse

15.05.24

Nu kan du låne en traditionel træbåd, bygget af Vikingeskibsmuseets bådeværft, til en sejltur ud på Kattinge Vig fra Slusehuset i Nationalpark Skjoldungernes Land.

Ved Slusehuset ved Kattinge Værk lige vest for Boserup Skov ligger nu fire smukke træbåde, som er bygget på traditionel vis af Vikingeskibsmuseets bådebyggere til Nationalpark Skjoldungernes Land.

Det drejer sig om en fiskerbåd, to fladbundede ropramme og en traditionel jagtpram. Sidstnævnte er velegnet til naturfotografer på ’jagt’ efter et godt billede.

De to ropramme og på sigt også jagtprammen kan du nu frit låne til en rotur ud på Roskilde Fjord. Fiskerbåden sejles derimod af et laug, der er tilknyttet jollesamlingen.

Sådan låner du en båd
Når du ankommer til Slusehuset lige vest for Kattinge Værk går du ad stien ned langs venstre side af kanalen. Her finder du en lille bådebro, hvor ropramme og fiskerbåd ligger fortøjet.

Bådene er låst fast med en kodelås. Ved låsen er et lille skilt, hvorpå der står, hvordan du låser bådene op. Det sker via en sms-kode, så husk din mobiltelefon.

Før du sejler ud er det en god idé at læse den information, der står på skiltet ved jollerne. Her kan du læse om sikkerhed og om, hvordan du undgår at forstyrre naturen og især fuglelivet. Du finder redningsveste i forskellige størrelser i den sorte kasse, der står til venstre for bådebroen.

Lån af bådene foregår efter først-til-mølle-princippet og de kan altså ikke bookes. Sejlads foregår også på eget ansvar, og det anbefales, at du allierer dig med en, der har noget erfaring med at ro, før du begiver dig ud for første gang.

Endelig er tilbuddet baseret på tillid, og for at tilbuddet kan vende tilbage år efter år, er det derfor afgørende, at bådene bliver fortøjet ordentligt og at redningsveste bliver lagt pænt på plads efter brug.

Pas godt på fuglelivet
I Nationalpark Skjoldungernes Land arbejder man for at fremme et bæredygtigt friluftsliv. Med kanoerne er håbet, at flere vil få mulighed for at opleve Roskilde Fjords fantastiske natur med strandenge, kystskrænter og et rigt fugleliv.

Dog er det afgørende, at de nye både sejles på en måde, der ikke skader fjordens natur.

Særligt vigtigt er det at vise hensyn til fjordens fugleliv. Frem til 15. juli er det yngletid, og her er fuglene særligt sårbare over for forstyrrelser. Derfor lyder anbefalingen, at man sejler med god afstand til uforstyrrede kyster, hvor fuglene ofte ligger og gemmer sig.

I perioden frem til 15. juli gælder også en særlig fredning på Roskilde Fjord. Fredningen betyder konkret, at du skal holde en afstand på minimum 50 meter til øer og holme. I Kattinge Vig ligger flere små øer, og selvom det kan være fristende at sejle i land på øerne, så er det ulovligt at sejle nærmere end 50 meter frem til 15. juli. Og hold gerne længere afstand, hvis du fornemmer, at fuglene bliver nervøse eller flyver op. Flugtafstanden kan nemlig variere alt efter tidspunkt, støj og sejlretning. Desuden kan der også være ynglefugle efter den 15. juli, så vær altid ekstra opmærksom på naturen, uanset om du færdes til lands eller til vands.

En levende kulturarv
Når du sejler ud i en af de nye ropramme ved Slusehuset, medvirker du samtidig til at holde en levende kulturarv i live.

I 2021 blev traditionen med at bygge, sejle og bruge de nordiske, klinkbyggede både optaget på UNESCOs liste over immateriel kulturarv. Traditionerne er dermed anerkendt som levende kulturarv, der skal sikres og bevares for kommende generationer.

Slusehuset hører under Naturstyrelsen og projektet er støttet af Villum Fonden.

Læs mere om projektet og bådene her