Kommunens bygninger kan bruges bedre

Pressemeddelelse

07.03.24

Når kommunens haller, sale, musiklokaler, kunstgræsbaner mv. bookes af foreninger og oplysningsforbund, så er det ca. halvdelen af de timer, der er til rådighed, der reserveres. Ud af de reserverede timer bliver ca. 6 ud af 10 timer brugt.

Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget ser muligheder for at optimere frem for at bygge nyt. Udvalget har netop haft en rapport om udnyttelse af faciliteter i Roskilde Kommune på dagsordenen. Rapporten samkører data fra kameraer i de forskellige faciliteter og kommunens bookingsystem. De data, der hentes ud af kameraerne, er slørede, og det er ikke muligt at identificere personer på billederne.

Helt overordnet viser rapporten, at det i november 2023 har været muligt at booke 22.000 åbningstimer i de 65 faciliteter, der er målt på. Ca. 11.500 timer blev booket og ud af disse blev ca. 6.300 timer anvendt. I 5.200 af de bookede timer mødte brugerne altså ikke op.

”Vi skal udnytte de kommunale bygninger bedre. Både af hensyn til økonomien og CO2 regnskabet.
Derfor er disse tal rigtig interessant for os, selvom de selvfølgelig dækker over store forskelle, når vi dykker ned i, om der er tale om fx en idrætshal, et lokale eller en kunstgræsbane.
Det er også klart, at nogle tidspunkter på døgnet er mere populære end andre, men generelt tegner det et billede af, at vi kan forbedre udnyttelsen af kommunens faciliteter”, siger formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Mogens Hallager.

Ledige lokaler i skoletiden
Rapporten medtager i år nogle nye tal, nemlig skolernes udnyttelse af egne faciliteter i tidsrummet fra kl. 8-16. Tallene viser at der i ca. 1.300 ud af 2.300 bookede timer i november 2023 ikke har været nogen til stede i skolernes haller, sale og andre lokaler, hvor der er opsat kamera.

”De nye tal for skolerne mener jeg giver nogle muligheder for vores Åben Hal tilbud. Det er et koncept, hvor borgere kan booke en ledig hal tid til fx badminton på nogle af vores skoler. Det er en stor succes, og jeg tror det kunne være attraktivt for fx pensionister at få en tid mellem 8 og 16”, siger Mogens Hallager.


Læs rapporten om facilitetsudnyttelse i Roskilde Kommune her