Høj incidens påvirker dagtilbud, skoler og fritidstilbud

Nyhed

16.11.21

Roskilde Kommune havde 15. november 2021 en incidens på 443 smittede pr. 100.000 indbyggere. Kommunen følger derfor en række anbefalinger fra de centrale sundhedsmyndigheder, som især påvirker dagtilbud, skoler og fritidstilbud.

Det betyder, at elever og børn holdes mere adskilt i klasser og grupper, at forældre opfordres til at aflevere og hente børn i dagtilbud udendørs – og en opfordring om to ugentlige tests fra 9 år og op, hvis man ikke er vaccineret.

Det er de enkelte skoler eller dagtilbud, der vurderer, hvordan de indordner sig efter anbefalinger fra de centrale sundhedsmyndigheder. Skoler, dagtilbud og fritidstilbud kommunikerer nærmere ud om situation i deres institution via Aula.

Desuden opfordrer kommunen til at alle medarbejdere og borgere til at genopfriske sundhedsmyndighedernes anbefalinger:

 • Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer
 • Hold afstand
 • Luft ud og skab gennemtræk ofte
 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Gør rent, særligt overflader som mange rører ved

Inden for de givne rammer gør ledere og medarbejdere en stor indsats for, at elever og børn får den bedst mulige hverdag.

Ændringer i dagtilbud m.v.:

 • Dagtilbud tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling
 • Aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis muligt

 Ændringer for skoler, SFO og fritidstilbud:

 • Opfordring til to ugentlige test fra 9 år og op, hvis man ikke er vaccineret
 • Opfordring til at aflyse større sociale arrangementer på tværs af klasser. Sociale arrangementer med primært socialt formål såsom klassefester, fødselsdag og fælles morgenmad bør holdes inden for stamklassen
 • Undervisning foregår i stamklasser i det omfang, det er foreneligt med almindelig undervisning.
 • Aktiviteter i SFO og fritidstilbud organiseres så børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale
 • Så vidt muligt at opdele elever klassevist i frikvarterer og pauser
 • Opfordring til at holde afstand blandt medarbejdere, forældre m.fl. Afstandsanbefalingen omfatter ikke elever og imellem elever og medarbejdere

 Efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler:

 • Opfordring til to ugentlige test fra 9 år og op, hvis man ikke er vaccineret.

Fakta

Gældende grænseværdier for høj lokal smitte på kommuneniveau:

 • En incidens på mindst 400 smittede pr. 100.000 indbyggere (beregnet over en syv-døgnsperiode)
 • Mindst 20 nye smittetilfælde (beregnet over en syv-døgnsperiode)

Gældende grænseværdier for høj lokal smitte på sogneniveau:

 • En incidens på mindst 800 smittede pr. 100.000 indbyggere i sognet (beregnet over en syv-døgnsperiode)
 • Mindst 20 nye smittede (beregnet over en syv-døgnsperiode)
 • En positivprocent for testresultater på mindst 3,0 pct. (beregnet over en syv-døgnsperiode).

Tiltagene kan ophøre, når sognet/kommunen i syv dage i træk er under niveau på mindst ét af de tre parametre for henholdsvis incidens, antal tilfælde samt positivprocent.