Her må der være solcelleparker og store vindmøller – og her må der ikke

Nyhed

17.11.23

Roskilde Kommunes politikere har et mål om, at der skal produceres 150 MW vedvarende energi. Men hvor kan de store såkaldte VE-anlæg opstilles?

Plan- og Teknikudvalg peger nu på de konkrete områder, hvor det kan lade sig gøre – og hvor det ikke kan.

Det er langt fra alle steder, det kan lade sig gøre, så nu vil politikerne hjælpe entreprenørerne på vej ved at fastlægge konkrete områder i det åbne land, hvor der kan placeres vedvarende energianlæg.

Målet er at få en mere smidig behandling af ansøgningerne, når man på forhånd ved, hvilke områder, der kan komme i spil og hvilke, der ikke kan.

Teknisk set sker udpegningen af områderne via et forslag til kommuneplantillæg, som skal vedtages endeligt i Økonomiudvalget.

Forslaget indeholder også nogle principper for opstilling af vedvarende energianlæg på de områder, hvor det er muligt, nemlig:

  • krav om afskærmende beplantning
  • krav om placering og maksimal højde af solpaneler
  • krav om forudgående dialog med lokalområdet

Kommunen har allerede afholdt en indledende idehøring i oktober måned. Der er lagt op til, at forslaget til kommuneplantillæg kommer i offentlig høring fra den 27. november 2023 til den 22. januar 2024.