Gravearbejde i Vindinge, på Frederiksborgvej, på Københavnsvej og på Sankt Hans

Nyhed

03.06.24

Ny fjernvarme og renovering af eksisterende ledninger fylder meget i Roskilde og omegn i disse måneder. Det skyldes ikke mindst en meget stor interesse og efterspørgsel på at blive en del af fjernvarmenettet. Derfor graves der lige nu 4 steder.

Her er en oversigt:

Vindinge

Fors er i gang med at etablere den nye hovedledning, som skal føre fjernvarmen ind til Vindinge.

Strækningen Smedestræde/Kærvej og op til Ved Kirken er afsluttet. På et senere tidspunkt skal vi åbne vejarbejdet enkelte steder for en kortere periode.

Vi starter nu vejarbejdet op på næste strækning på Kærvej imellem Smedestræde Mejeristræde – samt på Mejeristræde imellem Tunevej og Kærvej (fra Mejeristræde 2 til Kærvej).
På strækningen bliver der spærret for bilkørsel fra mandage kl. 7.00-torsdage kl. 17.00. Strækningen holdes åben for bilkørsel fra torsdage kl. 17.00-mandage kl. 7.00.
Vejarbejdet vil tage 8-10 uger.

Læs mere her: https://www.fors.dk/vindinge/

Frederiksborgvej

Fors er i gang med at udrulle fjernvarmen til Frederiksborgvej, så endnu flere kan få glæde af fjernvarmens fordele.

Ensretningen på Frederiksborgvej ophæves den 3. juni.

Strækningen fra Haraldsborg op til Fynsvej har fået lagt rør ned, og arbejdet fortsætter fra Fynsvej til Vestre Kirkevej – altså op til ”Leverpostejbakken”.

Læs mere her: https://www.fors.dk/frederiksborgvej/

Københavnsvej

I forbindelse med vejforskønnelsen på strækningen mellem Præstemarksvænge og Østre Ringvej har Fors A/S fremskyndet planerne om at renovere og omlægge ledninger for fjernvarme, vand og spildevand på strækningen.
Dermed undgår vi at grave Københavnsvej op igen om nogle år.
Arbejdet forløber sådan, at Fors graver, renoverer og omlægger ledningerne, hvorefter Roskilde Kommune gennemfører anlægsprojektet på Københavnsvej.
Resultatet ender med, at der bliver etableret en supercykelsti, forbedret busfremkommelighed og en generel forskønnelse af Københavnsvej.
Københavnsvej er under hele forløbet være åben for trafik i begge retninger.

Læs mere her:https://www.fors.dk/koebenhavnsvej/

Sankt Hans

Der er ved at blive lagt nye rør til fjernvarme, vand og spildevand ind på Sankt Hans, så området fremover er sikret en ny og bæredygtig forsyning.

Bistrup Allé er spærret efter Søndre Allé frem mod Strandvænget.
Der er adgang for gående og cyklister på det nordlig fortov.

Omkørsel er Søndre Allé – Boserupvej.

Bussen er omlagt ad Boserupvej.

Spærringen på Bistrup Allé fastholdes frem til sommerferien.
Efter der er lagt asfalt, er det planlagt, at der vil være åbent på alle veje hen over sommeren.
Derefter vil der blive spærret fra Strandvænget frem til Bistrup Vænge.
Den centrale p-plads ved Bistrup Allé forventes at være delvist åbent fra slut maj måned.

Læs mere her: https://www.fors.dk/nu-begynder-arbejdet-med-at-opdatere-fjernvarme-vand-og-kloak-paa-sankt-hans/