Gebyret til affaldsordningen steg fra ’19 til ’20

Nyhed

08.01.21

Prisen for at hente og behandle dit affald steg mere end normalt fra 2019 til 2020.

Roskilde Kommunes affaldsordning har siden udrulningen af den nye affaldsordning givet et underskud på ca. 10 mio. kroner på det samlede område for affald. Underskuddet skal hentes ind over en årrække, hvilket betyder, at gebyrerne skulle stige.

Overordnet set skyldes stigningen, at

 • vi ruller flere affaldsordninger ud for at samle mere affald ind til genanvendelse
 • omkostningerne for at komme af med den genanvendelige del af affaldet stiger, da mængden af affald øges på markedet
 • prisen på ny-udbud af ydelser for renovatøren forventes også at stige fremover. Hvis det forventede serviceniveau over for borgerne skal fastholdes, vil der med omfanget af affaldsordningerne også være øget behov for personale.

Hvad betyder det for borgerne?

Overordnet set steg det samlede gebyr for en familiebolig med egne affaldsbeholdere knap 450 kr. om året. Borgere, der bor i lejlighed, oplevede en noget mindre stigning – afhængigt af antal husstande, der deler affaldsbeholdere. Prisen dækker renovation, efterbehandling af affaldet, genanvendelse og administration. Derudover kan du frit benytte alle ARGOs genbrugspladser – også uden for Roskilde Kommune.

Priseksempel for enfamiliebolig med en standardløsning:

 • 2-delt 240 liter beholder til rest/mad med 2 ugers tømning
 • 2-delt 240 liter beholder til glas/metal med 8 ugers tømning
 • 140 liter beholder til papir og karton med 6 ugers tømning

I 2020 betalte du 3.449.00 kr. inkl. moms for ovenstående løsning.

Gebyret er fordelt, så du i 2020 betalte

 • et fast, årligt grundgebyr på 1.562,00 kr. (prisen er den samme uanset, hvilken løsning du har)
 • et fast, årligt genanvendelsesgebyr på 135,00 kr. (dækker glas, metal, papir og karton)
 • et variabelt, årligt gebyr for rest- og madaffald på 1.752,00 kr. (240 liter beholder med tømning hver anden uge).

I 2019 betalte du 3.011,23 kr. inkl. moms for den samme løsning fordelt på

 • et fast, årligt grundgebyr på 1.514,00 kr. 
 • et fast, årligt genanvendelsesgebyr på 329,00 kr.
 • et variabelt, årligt gebyr for rest- og madaffald på 1.168,23 kr. 

Stigningen fra 2019 til 2020 er altså ca. 438 kr. inkl. moms for en standardløsning – en stigning på knap 15 procent. 

Ud af ovenstående beløb går ca. 60 kr. til den generelle pris- og lønfremskrivning (modsvarer inflationen). Derfor er den reelle stigning på ca. 377 kr. for en standardløsning.

Hvad skal jeg betale, hvis jeg har en anden løsning end vist?

Din pris varierer alt efter, hvilken affaldsløsning du har hjemme hos dig. Herunder kan du finde de gældende priser for netop din løsning. 

Læs mere om priser og gebyrer.

Et budget i balance

De endelige omkostninger er svære at forudsige helt præcist, når vi, som i Roskilde Kommune, har udrullet en ny affaldsordning og etableret nye måder at sortere, håndtere og genanvende affald på.

Roskilde Kommune har valgt, at gebyrerne skal stige inden for en kortere periode. Det betyder, at vi fremover får et budget i balance og på den måde får et bedre udgangspunkt, for dels at afvikle gæld og dels når vi i forrået 2022 skal til at husstandssortere de 10 fraktioner som de statslige affaldsplaner dikterer.