1 mio. kr. skal styrke unges skabertrang

Nyhed

30.06.21

Puljemidler fra Kulturministeriet skaber mulighed for at få langt flere unge til at engagere sig i at skabe kunst og musik. Projektuger og camps med fokus på dans, billedkunst, performance og musik skal sætte de unges ideer og skabende evne i fokus.

Projektet er et samarbejde mellem Roskilde Musiske Skole og Kulturskolen sammen med ungdomsklubberne, egnsteatret Aaben Dans, Museet for Samtidskunst, Professionshøjskolen Absalon og Rytmisk Musikkonservatorium.

Projektet er en del af ambitionen om, at Roskilde skal være alle tiders musikby.

- Jeg ser frem til at opleve, hvad sådan en vitaminindsprøjtning til de unges skabertrang kan føre til. At flere unge får mulighed for at lære at udtrykke sig kreativt er en gave, de får med videre i livet. En gave som vi forhåbentlig også får glæde af i fremtidens musikby, siger borgmester Tomas Breddam.

Allerede i september starter aktiviteterne og hen over efteråret planlægges projektuger og camps flere steder, så unge fra hele kommunen får mulighed for at deltage. Flere hundrede unge forventes at deltage i løbet af projektperioden.

Interesserede kan holde sig orienterede på de involverede partneres hjemmesider og sociale medier.

Om projekt Skabertrang

Midlerne kommer fra Slots- og Kulturstyrelsens indsats ’Grib engagementet’. Roskilde Kommune modtager i alt 1.015.000 kr. til projekt Skabertrang. Endvidere bidrager Roskilde Kommune samt de involverede partnere med en yderligere finansiering på i alt 300.000 kr.

Roskilde Musiske Skole, Roskilde Kulturskole og ungdomsklubberne i Roskilde står for at gøre de unge opmærksomme på alle de muligheder, de har for at skabe kreative ungefællesskaber rundt om i kommunen. Dygtige musikere, kunstnere og pædagoger fra alle de syv samarbejdspartnere vil indgå som de professionelle, der kan inspirere og understøtte de unges initiativer.

Den primære målgruppe er unge mellem 13 og 18 år, men projektet sigter mod unge hele vejen fra 9 til 25 år, og man behøver ikke at være en del af hverken de musiske skoler eller klubberne på forhånd, for at komme til at deltage.

Alle andre uden for målgruppen får rig lejlighed til at opleve de unges skabertrang ved koncerter, forestillinger og videoproduktioner hen over efteråret, efterhånden som projektet tager form.