Bliv nævning eller domsmand

Hvis du vil være lægdommer (nævning eller domsmand), skal du ansøge om at blive optaget på grundlisten.

Nævninge og domsmænd betegnes under et for lægdommere.

Lægdommere udtages for 4 år ad gangen. Den nuværende periode løber fra 1. januar 2020 til 31. december 2023. Hver lægdommer kommer til at virke ca. 4 gange årligt.

Som udgangspunkt er det de politiske partier, der indstiller kandidater og udarbejder grundlisterne. Hvis partierne ikke indstiller nok kandidater, kan kommunen supplere listerne med andre borgere, der har vist interesse for hvervet.

Lukket for tilmelding

Kommunen har lukket for tilmeldinger. Næste gang er i 2023.

Hvem kan blive lægdommer?

Der er nogle krav, du skal leve op til for at kunne blive lægdommer.

Du kan ikke være lægdommer, hvis du er:

  • Advokat
  • Fængselsbetjening
  • Ansat ved politiet

Derudover er det et krav at du:

  • Er dansk statsborger
  • Har valgret til Folketinget
  • Har tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
  • Ikke på grund af åndelig eller fysisk svaghed er ude af stand til at fyldestgøre en nævnings og en domsmands pligter
  • Ikke fylder 80 år inden udløbet af perioden 1. januar 2020 – 31. december 2023
  • Har bopæl i Roskilde Kommune

Der er ingen garanti for, at du kommer på grundlisten, selvom du lever op til alle kravene.

Grundlisteudvalget har pligt til at sikre, at personer, der udtages til grundlisten, udgør et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen. Dette hensyn kan få betydning for, hvem der udtages, hvis der er flere interesserede end det antal personer, der skal optages på listen. Grundlisten skal indeholde et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på eksempelvis køn, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelse.

Grundlisteudvalget i Roskilde Kommune indstiller en samlet grundliste til Østre Landsret, som afspejler kommunens befolkningssammensætning. Det er Østre Landsret, der udpeger nævninge- og domsmænd.