Bliv nævning eller domsmand

Hvis du vil være lægdommer (nævning eller domsmand), skal du ansøge om at blive optaget på grundlisten.

Lægdommere udpeges for 4 år ad gangen.

Den nuværende periode udløber 31. december 2023.

Den nye periode løber fra 1. januar 2024 til 31. marts 2027.

Tilmeldingsfristen for den nye periode er udløbet.

Som udgangspunkt er det de politiske partier i kommunens Grundlisteudvalg, der indstiller kandidater og udarbejder grundlisten for Roskilde Kommune.

Hvis partierne ikke indstiller nok kandidater, kan listen suppleres med andre borgere, der har vist interesse for hvervet.

Næste ansøgningsperiode er i 2027

Tilmeldingsfristen for perioden 2024-2027 er udløbet.

Næste ansøgningsperiode er i starten af 2027 for perioden 2028-2031.

Hvem kan blive lægdommer?

Der er nogle krav, du skal leve op til for at kunne blive lægdommer i perioden 1. Januar 2024 – 31. Marts 2027.

Du skal:

  • Være dansk statsborger
  • Være fyldt 18 år senest ved periodens start
  • Har fast bopæl i Roskilde Kommune
  • Ikke være umyndiggjort

Du kan ikke være lægdommer, hvis du:

  • Fylder 80 år inden periodens udløb
  • Har visse hverv, herunder advokat, fængselsbetjent, politimand, præst mv.
  • På grund af åndelig eller fysisk svaghed er ude af stand til at udfylde rollen som lægdommer
  • Har utilstrækkeligt kendskab til det danske sprog til at udfylde rollen som lægdommer

Er du straffet med frihedsstraf, med større bøder, med frakendelse af førerretten eller for overtrædelse af straffeloven i øvrigt, er det en konkret vurdering, om du kan udpeges som lægdommer. Vurderingen foretages af landsretten.

Der er ingen garanti for, at du kommer på grundlisten, selvom du lever op til alle kravene.

Grundlisteudvalget har pligt til at sikre, at personer, der udtages til grundlisten, udgør et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen. Dette hensyn kan få betydning for, hvem der udtages, hvis der er flere interesserede end det antal personer, der skal optages på listen.

Grundlisten skal indeholde et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på eksempelvis køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelse.

Grundlisteudvalget i Roskilde Kommune indstiller en samlet grundliste til Østre Landsret, som afspejler kommunens befolkningssammensætning. Det er Østre Landsret, der udpeger nævninge og domsmænd. Der udpeges ca. 50 % af personerne på grundlisten, og du får direkte besked fra Østre Landsret, hvis du udpeges.

Behandling af personoplysninger

Hvis du søger om optagelse på grundlisten, vil grundlisteudvalget behandle oplysninger om dit fulde navn, alder, køn, personnummer, adresse samt stillingsbetegnelse, uddannelse, etnicitet, strafbare forhold og oplysninger om et eventuelt handikap.

Disse oplysninger vil blive videregivet til præsidenten for Østre Landsret, hvis grundlisteudvalget indstiller dig som lægdommer.

Læs mere om underretning efter databeskyttelsesforordningen her