Roskilde Ungebyråd

Roskildes Ungebyråd består af elever fra 8. 9. og 10. klasse fra folkeskoler i Roskilde Kommune. De arbejder hvert år med en initiativer, de ønsker at få realiseret til glæde for børn og unge. Her på siden kan du læse mere om deres arbejde.

Roskilde Ungebyråds arbejde

Roskildes Ungebyråd arbejder hvert år med en række initiativer, de ønsker at få realiseret til glæde for børn og unge i Roskilde Kommune. 

Ungebyrådet består af elever fra 8. 9. og 10. klasse fra folkeskoler i Roskilde Kommune. Der er to repræsentanter fra hver folkeskole, og i år består Ungebyrådet af medlemmer fra 15 folkeskoler, TCR og Ungdomsskolen.

Ungebyrådet har i år besluttet at sætte fokus på behovet for hjælp til børn og unge, der har det svært - både fagligt og socialt. Ungebyrådet har besluttet at afsætte 150.000 kr. fra deres pulje på 200.000 kr. til trivselsambassadører på Roskildes skoler. Skole- og Børneudvalget støtter ligeledes projektet med 150.000 kr.

Roskilde Ungebyråd på Instagram

Ungebyrådet har en Instagramprofil, hvor man kan følge med i deres arbejde. Profilen hedder roskilde_ungebyraad, og alle er velkomne til at følge med.

Beregn brætspillet Kommunekassen

Ungebyrådets møde med byrådet

Aldersgennemsnittet var noget lavere end ved normale byrådsmøder, da Roskildes Ungebyråd indtog byrådssalen for at have en fælles dialog med borgmesteren og byrådet om de initiativer, de har arbejdet med i løbet af året. 

På mødet præsenterede de deres nye projekt, der skal skabe bedre trivsel på Roskilde Kommunes folkeskoler. Det nye projekt skal uddanne elever på kommunens skoler til at være trivselsambassadører. De nye trivselsambassadører skal have fokus på, om der er elever i klassen eller i frikvarterne, der er uden for fællesskabet.

Du kan se en video fra deres møde herunder:

Roskilde Ungebyråd præsenterer deres arbejde for byrådet