Kultur- og Idrætsudvalget

Udvalget behandler kommunens opgaver på kultur- og idrætsområdet.