Borgervandringer og borgermøde vedr. strategi for mobilitet og parkering for Sankt Hans

Der holdes borgermøde for alle interesserede vedr. strategi for mobilitet og parkering for Sankt Hans, som byrådet på møde den 30. marts besluttede skulle i offentlig høring. Forud for borgermødet er der planlagt en borgervandring på Sankt Hans.

Type

Borgermøde

Område

Roskilde

Mødetid:

10.05.2022 kl. 20:00
til 10.05.2021 kl. 21:00

Roskilde Kommunes Byråd besluttede på møde den 31. marts 2022 at følgende skal i offentlig høring:

  • forslag til strategi for mobilitet og parkering på Sankt Hans. 
  • forslag til lokalplan 714 for Sankt Hans og kommuneplantillæg 16 for Sankt Hans og miljørapport. 

Borgermøde og borgervandring

I forbindelse med de offentlige høringer, holdes der borgervandringer på Sankt Hans og borgermøder, med forskellige temaer, hvor alle interesserede er velkomne:

  • 10. maj kl. 18.30-19.30: Borgervandring på Sankt Hans.
  • 10. maj kl. 20 - 21: Borgermøde vedr. strategi for mobilitet og parkering i Kurhussalen, Kurhusvænge 1, 4000 Roskilde. 
  • 18. maj kl. 19 -20: Borgervandring på Sankt Hans.
  • 18. maj kl. 20 - 21: Borgermøde vedr. lokalplan 714, kommuneplantillæg 16 og miljørapport i Kurhussalen, Kurhusvænge 1, 4000 Roskilde. 

Tilmeldingsfrister

  • 3. maj kl 12 for borgervandring og borgermøde 10. maj
  • 11. maj kl 12 for borgervandring og borgermøde 18. maj

NB! Der er begrænset antal pladser til borgermøderne. 

Tilmelding 

Kontakt Plan og Udvikling

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag 

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.