Aktindsigt

Se hvornår og hvordan du kan få aktindsigt.

Om aktindsigt

Retten til aktindsigt omfatter som udgangspunkt alle dokumenter i en sag, herunder blandt andet også kort, tegninger, film og journalfortegnelser.

Vi kan dog ikke give aktindsigt i oplysninger, som er omfattet af særlige regler om tavshedspligt.

De almindelige regler om aktindsigt står i lov om offentlighed i forvaltningen, men nedenfor har vi samlet de ting, som er vigtigst at vide.

Spørgsmål og svar

Kontakt

Ønsker du at få aktindsigt i en sag, skal du henvende dig til sagsbehandleren eller den afdeling i kommunen, der har med sagen at gøre.

Det samme gælder, hvis du ønsker at klage over en afgørelse.

Muligheder for at klage

Hvis du vil klage over afgørelsen eller over sagsbehandlingstiden, forudsat denne strækker sig længere end 14 arbejdsdage, skal du sende din klage til sagsbehandleren eller den afdeling i kommunen, som har med sagen at gøre.

Hvis afdelingen vil fastholde afgørelsen, skal afdelingen snarest videresende sagen til klageinstansen. Klageinstansen skal færdigbehandle klagen inden 20 arbejdsdage efter modtagelsen.

Du kan også rette henvendelse til Folketingets Ombudsmand. Ombudsmanden er ikke en egentlig klageinstans, men kan på eget initiativ eller på grundlag af en klage undersøge en sag nærmere.