Spørgsmål til byrådet

Du kan stille mundtlige og skriftlige spørgsmål til byrådet.

Pga. COVID-19 vil byrådsmødet den 16. juni stadig være lukket for offentligheden, men der bliver åbnet for at forslagsstillere og spørgere kan møde fysisk op i byrådssalen og fremlægge punkter og skriftlige spørgsmål til Byrådet

Skriftlige spørgsmål

Der er mulighed for at stille skriftlige spørgsmål til byrådsmødet den 16. juni 2021.

Proceduren følgende:

Du kan stille skriftlige spørgsmål til byrådet om alle kommunale forhold.

Du skal sende dit/dine spørgsmål til Byrådssekretariatet (byr.sekr@roskilde.dk) senest 1 uge før det møde, hvor du ønsker at få svar.

Det skal klart fremgå, at du ønsker svar på spørgsmålet/spørgsmålene under byrådets spørgetid, og du skal være til stede i byrådssalen ved besvarelsen. 

Det skal pga. COVID-19 i øjeblikket overholdes de aktuelle anbefalinger om mundbind og fremvisning af gyldigt Corona-pas.

Der kan ikke behandles sager i byrådets spørgetid som vedrører personfølsomme oplysninger.

Kontakt

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mundtlige spørgsmål

I forlængelse af byrådets åbne møder kan du stille mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden varer maksimalt ½ time, og hver spørger har højst 10 minutter.

Pga. COVID-19- situationen er der dog indtil videre kun mulighed for at stille skriftlige spørgsmål til byrådsmødet den 16. juni 2021 under overholdelse af de aktuelle regler ift. mundbind og fremvisning af gyldigt Corona-pas.

Når du ønsker at stille et mundtligt spørgsmål, skal det dreje sig om sager, som er på byrådets dagsorden på det pågældende møde. Du må begrænse dig til at spørge om en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmålet kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer - og det besvares af borgmesteren eller af den, borgmesteren udpeger til det. Hvis dit spørgsmål ikke kan besvares på selve byrådsmødet, får du skriftligt svar hurtigst muligt efter mødet. Der kan ikke behandles sager i Byrådets spørgetid som vedrører personfølsomme oplysninger.

Enhver, der overværer byrådets offentlige møder, skal overholde god ro og orden. Hvis en spørger efter borgmesterens gentagne henstilling ikke overholder denne betingelse, kan borgmesteren nægte spørgeren ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.