Spørgsmål til byrådet

Du kan stille mundtlige og skriftlige spørgsmål til byrådet til punkter på byrådets dagsorden.

Skriftlige spørgsmål

Der kan stilles skriftlige spørgsmål til sager på byrådets dagsorden.

Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og skal sendes til byrådet senest 48 timer før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.

Besvarelse af skriftlige spørgsmål vil ske på et forberedt grundlag, hvor forvaltningen har ansvaret for at tilvejebringe oplysninger og information forud for besvarelsen af spørgsmålet på byrådsmødet.

Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.

Sådan gør du

  • Du skal sende dit/dine spørgsmål til Byrådssekretariatet (byr.sekr@roskilde.dk) senest 48 timer før det møde, hvor du ønsker at få svar.
  • Det skal klart fremgå, at du ønsker svar på spørgsmålet/spørgsmålene under byrådets spørgetid, og du skal være til stede i byrådssalen ved besvarelsen.
  • Der kan ikke behandles sager i byrådets spørgetid som vedrører personfølsomme oplysninger.

Mundtlige spørgsmål

I forbindelse med byrådets åbne møder kan du stille mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden varer maksimalt 1/2 time, og hver spørger har højst 10 minutter.

Når du ønsker at stille et mundtligt spørgsmål, skal det dreje sig om sager, som er på byrådets dagsorden på det pågældende møde. Du må begrænse dig til at spørge om en enkelt sag på dagsordenen.

Spørgsmålet kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer - og det besvares af borgmesteren eller af den, borgmesteren udpeger til det. Hvis dit spørgsmål ikke kan besvares på selve byrådsmødet, får du skriftligt svar hurtigst muligt efter mødet. 

Der kan ikke behandles sager i Byrådets spørgetid som vedrører personfølsomme oplysninger.

Enhver, der overværer byrådets offentlige møder, skal overholde god ro og orden. Hvis en spørger efter borgmesterens gentagne henstilling ikke overholder denne betingelse, kan borgmesteren nægte spørgeren ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.

Kontakt

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.