Forretningsorden for Roskilde Byråd

Styrelsesvedtægten fastlægger rammerne for styrelsen af Roskilde Kommune.

Forretningsordenen besluttes af Byrådet og indeholder regler for byrådets arbejde.

Det drejer sig om eksempelvis afvikling af byrådets møder, protokollering mv.

Du kan se Roskilde Byråds forretningorden nedenunder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd vedt. 28. oktober 2020