Udvalg, råd og fora i Region Sjælland

Herunder kan du læse mere om de udvalg, råd og fora, som Roskilde Kommune deltager i via borgmesteren, kommunalpolitikere og kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Kontaktudvalget for Region Sjælland

Udvalget skal drøfte spørgsmål af relevans for samarbejdet mellem regionen og kommunerne.

Kontaktudvalget består af formanden for Regionsrådet og borgmestrene for kommunerne i Region Sjælland.

Vækstforum Sjælland

Vækstforum udarbejder en regional erhvervsudviklingsstrategi for regionen med udgangspunkt i områdets rammevilkår og erhvervsspecialisering og med fokus på yderområderne.

Vækstforum nedsættes af regionsrådet for Region Sjælland med regionsrådsmedlemmer og kommunalpolitikere og herudover medlemmer udpeget af erhvervsorganisationer, viden- og uddannelsesinstitutioner samt af arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer.

Kommunekontaktrådet i Region Sjælland

Kommunekontaktrådets hovedopgaver er at varetage kommunernes regionalpolitiske interesser. Kommunekontaktrådene skal især varetage kommunernes fælles interesser i forhold til forhandlingerne med regionen.
 
Kommunekontaktrådet (KKR) er sammensat af alle regionens borgmestre samt et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer, så kommunekontaktrådet afspejler den politiske sammensætning af kommunalbestyrelserne i regionens kommuner.

Oversigt over råd og nævn pr. 1. januar 2022