Tanken bag klimarådet

Erhverv og forskning arbejder tæt sammen med Roskilde Kommune om at løse fremtidens klimaudfordringer i Roskilde Kommune. I Roskilde Kommunes Klimaråd mødes parterne og arbejder for at kommunens visioner på området bliver løftet til et højere niveau gennem samarbejde. Tanken bag Klimarådet er at styrke samarbejdet omkring klima og energiløsninger mellem kommune, erhvervsliv og de videninstitutioner, der ligger i kommunen.

Klimarådets medlemmer

Jeppe Trolle, Formand for Klimarådet

Medlem af Byrådet

(B)

Jonas B. Paludan

Medlem af Byrådet (Formand for Klima- og Miljøudvalget)

(Ø)

Chilli Preisler

Medlem af Byrådet (Næstformand for Klima- og Miljøudvalget)

(A)

Catrine Eisenreich

Udpeget af Klima- og Miljøudvalget

(C)

Ole Olsen (F)

Udpeget af Klima- og Miljøudvalget

(F)

John Haugegaard

Udpeget af Klima- og Miljøudvalget

(K)

Lene Bjerrum

Udpeget af Klima- og Miljøudvalget

(Å)

Ivan Nygaard

DTU

Seniorkonsulent i DTU Vind

Thomas Budde Christensen

RUC

Lektor

Marianne Zandersen

Aarhus Universitet

Seniorforsker

Kim Bøhmert

Dansk Industri

Drifts- og Projektchef, Næste Skure

Jesper Christensen

Fagbevægelsens Hovedorganisation

Formand Dansk Metal Roskilde

Iris Hunneche

Ung Energi Roskilde

Ubesat

Den Grønne Studenterbevægelse Roskilde

Michael Brandt

Fors A/S

Direktør

Søren Dyck-Madsen

Borger i Roskilde Kommune

Seniorkonsulent, Concito

Jens Chr. Refsgaard

Borger i Roskilde Kommune

Professor Emeritus, Geus

Esben Terstrup

Borger i Roskilde Kommune

Direktør, Chr. Hansen

Peter Mørch Sloth

Borger i Roskilde Kommune

Direktør, BioKube

Kontakt

Karina Andrade

Karina Andrade

Enheden for Grøn Omstilling

Afdeling: By, Kultur og Miljø Sekretariatet

46 31 30 00 karinaand@roskilde.dk