Integrationsrådet

Integrationsrådet er med til at sikre, at Byrådets integrationsindsats er effektiv. Medlemmerne af rådet er også med til at fremme etnisk ligestilling.

Hvad gør Integrationsrådet?

Siden 2000 har Roskilde Kommune haft et Integrationsråd. Rådets formål og opgaver er:

  • Integrationsrådet har til formål at medvirke til at Byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.
  • Integrationsrådet kan af egen drift eller efter anmodning afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen, og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af Byrådet.
  • Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål. Medlemmernes funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

Integrationskonsulenten i Integration er koordinator for de konkrete indsatser.

Kontakt Integration på mail jobcenter@roskilde.dk eller tlf. 46 31 30 00, hvis du vil vide mere eller bede om materiale som fx referater eller årsberetninger.

Oversigt over Integrationsrådets medlemmer 2022-2025