Hvad gør Integrationsrådet?

Siden 2000 har Roskilde Kommune haft et Integrationsråd. Rådets formål og opgaver er:

  • Integrationsrådet har til formål at medvirke til at Byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.
  • Integrationsrådet kan af egen drift eller efter anmodning afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen, og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af Byrådet.
  • Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål. Medlemmernes funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

Integrationskonsulenten i Integration er koordinator for de konkrete indsatser.

Kontakt Integration på mail jobcenter@roskilde.dk  eller tlf. 46 31 30 00 hvis du vil vide mere eller bede om materiale som f.eks.:

  • Referater
  • Integrationsrådets Årsberetning 2015
  • Integrationsrådets Årsberetning 2014
  • Integrationsrådets Årsberetning 2013
  • Integrationsrådets Årsberetning 2012
  • Integrationsrådets Årsberetning 2011

Oversigt over Integrationsrådets medlemmer 2022-2025