Om Elite- og Talentrådet

Roskilde Elite- og Talentråds formål er at udmønte de af Roskilde Kommune fastlagte retningslinjer og principper for eliteidræt i Roskilde Kommunes idrætspolitik.

Rådet skal synliggøre eliteidrætten og talentudvikling, dens udøvere og aktiviteter.

Rådet udfører, de opgaver som er tillagt rådet i forhold til Roskilde Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark, puljen til talentudvikling og Roskilde Kommunes elitesportsaftaler, indenfor de økonomiske rammer og retningslinjer, som er fastsat af Kultur- og Idrætsudvalget. Rådet skal sikre en optimal udnyttelse af de afsatte midler.