Beskæftigelsesrådet

Roskilde Kommunes Byråd nedsatte i 2015 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, der holdt stiftende møde d. 25. august 2015.

Formål

Rådet har til formål at være et forum, hvor erhvervslivet og faglige organisationer i fællesskab giver råd og vejledning om, hvordan man lokalt kan udvikle det lokale arbejdsmarked, så det lokale erhvervsliv har den arbejdskraft, de skal bruge, og så man på det lokale arbejdsmarked samtidig bidrager til at udvikle ledige og sygemeldte, så disse kan komme ind på eller tilbage på arbejdsmarkedet (CSR-indsats).

Medlemmer

 • 3 repræsentanter fra erhvervslivet,
 • 3 repræsentanter for de faglige organisationer,
 • Formand og et medlem fra Roskilde Kommunes udvalg for Vækst, Erhverv og Globalisering
 • Formand og et medlem fra Roskilde Kommunes Beskæftigelses- og Socialudvalg

Rådet kan supplere sig med yderligere to medlemmer, hvis rådet finder det hensigtsmæssigt.

Formanden for Roskilde Kommunes Beskæftigelses- og Socialudvalg er formand for rådet.

Ifølge forretningsordenen afholdes normalt ordinært møde 2 gange om året.

Beskæftigelsesrådet sekretariatbetjenes af Sekretariatet for Social, Job og Sundhed.

Nuværende medlemmer

Formand

 • Merete Dea Larsen

Repræsentanter fra erhvervslivet

 • Michael Høy Sørensen
 • Troels Skaaning

Repræsentanter for de faglige organisationer

 • Bo Bjørn Madsen
 • Lene Kümpel
 • Tina Pedersen

Repræsentanter for Roskilde Kommunes Beskæftigelses- og Socialudvalg og Roskilde Kommunes udvalg for Vækst, Erhverv og Globalisering

 • Birgitte Baktoft
 • Camilla Vilby-Mokvist
 • Lars Lindskov

Kontakt Sekretariat for Social, Job og Sundhed

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.