Det Fælleskommunale Beboerklagenævn for Roskilde og Lejre kommuner

Beboerklagenævnet modtager klager for boliger i almennyttigt byggeri.

Vær opmærksom på, at hvis det drejer sig om privat udlejning, skal sagen i stedet sendes til huslejenævnet.

Nævnet kan afgøre tvister - uenigheder - mellem lejer og boligselskaberne om bl.a.:

 • Indflytningsmangler
 • Fraflytninger
 • Tilbagebetaling af depositum eller beboerindskud
 • Fremleje
 • Bytte
 • Husorden
 • Manglende vedligeholdelse
 • Færdiggørelse af arbejder
 • Varme- og vandregnskaber
 • Á conto varme og vand
 • Regler om varslinger
 • Fællesantenner
 • Ventelister
 • Lejers ret til at foretage installationer og forbedre det lejede
 • Lovligheden af beslutninger taget af beboerdemokratiet

Spørgsmål og svar om Beboerklagenævnet