Tilbagevenden til hjemland

Ønsker eller overvejer du at vende tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland? Du kan læse mere om repatriering her på siden.

Repatriering - frivillig hjemrejse

Repatriering betyder frivillig tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Repatrieringsindsatsen skal sikre, at flygtninge og indvandrere, der ønsker eller overvejer at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, får den bedst mulige rådgivning til at kunne træffe en beslutning om at vende hjem. 

Er du udlænding med opholdstilladelse i Danmark og omfattet af repatrieringsloven, kan du få hjælp til repatriering, hvis du ønsker at vende permanent tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland.

Dansk Flygtningehjælp udarbejder pjecer på forskellige sprog, der oplyser om muligheden for at få rådgivning og økonomisk støtte, hvis man overvejer at vende frivilligt tilbage til sit hjemland. Se dem nedenunder. 

Du skal som ansøger henvende dig til Dansk Flygtningehjælp for råd og vejledning om dine rettigheder. 

Du kan udfylde oplysningsskemaet her, hvis du ønsker individuel rådgivning om at vende hjem. 

Når du har fået rådgivning hos Dansk Flygtningehjælp og beslutter dig for at vende hjem, vil Roskilde Kommune modtage et brev om din beslutning. Herefter behandler kommunen din ansøgning om repatriering.

Du er omfattet af repatrieringsloven, hvis du er:

 • Flygtning.
 • Familiesammenført til flygtninge.
 • Familiesammenført udlænding, og som har haft opholdstilladelse i Danmark i 5 år.
 • Udlænding med opholdstilladelse i Danmark fra før 1983, eller som er født i Danmark som efterkommere af disse.

Er du udlænding med opholdstilladelse på andet grundlag, kan du ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om at blive anset som omfattet af repatrieringsloven.

Du er ikke omfattet af repatrieringsloven, hvis du:

 • Ikke har opholdstilladelse i Danmark.
 • Er dansk eller nordisk statsborger, selvom du tidligere har haft opholdstilladelse som flygtning eller lignende.
 • Er statsborger fra EU-/EØS lande eller Schweiz.
 • Har opholdstilladelse i Danmark efter EU-reglerne.


Du kan evt. få økonomisk støtte i form af en engangsydelse til:

 • Rejseudgifter.
 • Transport af personlige ejendele.
 • Hjælp til etablering i hjemlandet.
 • Indkøb og transport af erhvervsudstyr.
 • Udgifter til lægeordineret medicin, sygeforsikring og personlige hjælpemidler.
 • Udgifter til skolegang til skolesøgende børn.

Lær mere om repatriering

På Dansk Flygtningehjælps hjemmeside kan du få flere informationer om repatriering: 

Læs mere på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside

Det kan være en stor og svær beslutning at flytte tilbage til et tidligere hjemland. Derfor er der flere forhold, du skal overveje.

Fortrydelsesret

Afhængig af dit opholdsgrundlag i Danmark, har du evt. fortrydelsesret i forbindelse med repatriering. Hos Dansk Flygtningehjælp kan du få oplyst, om du har fortrydelsesret ved repatriering. Hvis du fortryder, skal du fra hjemlandet kontakte Dansk Flygtningehjælp, som kan yde faglig råd og vejledning i forhold til din konkrete situation og aktuelle forhold i det pågældende land. Hvis du fortryder, skal du betale din etableringsstøtte tilbage.

Repatriering

Se filmen, som kan hjælpe dig med, hvilke overvejelser er gode at gøre i forbindelse med en repatriering.

Kontakt Integration

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.