Svogerslev i udvikling

Svogerslev er et aktivt bysamfund lige vest for Roskilde. Roskilde Kommune ønsker med strategisk udviklingsarbejde og en helhedsplan at sikre en langsigtet byudvikling i Svogerslev.

Svogerslev ligger solidt placeret i Roskildes Grønne Ring, omgivet af smuk natur, der bølger ned mod Roskilde Fjord, lige vest for Roskilde by. De 4.321 indbyggere udgøres af en høj andel ældre, men også mange børnefamilier. I Svogerslev findes både handelsliv, en god skole, et aktivt foreningsliv og arbejdspladser i erhvervsområdet og bymidten. 

Men Svogerslev har også brug for et løft. På boligmarkedet opleves en fastlåst situation, hvor ældre bliver boende i parcelhusene, fordi der ikke er andre tilbud i byen. Derudover fungerer Svogerslev bymidte i dag ikke optimalt som centrum for byen og trænger til en opgradering. Naturen og de grønne områder er byens helt store styrke, men også her er der rum for forbedring. 

En helhedsplan, der sætter retningen

Helhedsplanen har til formål at styrke og videreudvikle Svogerslev til en helstøbt og attraktivt by med blandede boligformer, attraktive grønne områder, gode private og offentlige faciliteter og et rigt kultur- og fritidsliv.  Hertil muliggørelse af tiltag til at fremtidssikre en tresporet folkeskole fra nul til 9. klasse.

Helhedsplanen består af fem udviklingsprincipper og en række tiltag, der sætter retning for den langsigtede udvikling. De fem udviklingsprincipper er:

Første skridt i en lang udviklingsproces

Helhedsplanen kan ikke realiseres af Roskilde Kommune alene. Flere tiltag er afhængig af privat finansiering og projektudvikling. Det er målet, at helhedsplanen både skal være et styringsredskab for Roskilde Kommune og et dialogværktøj ift. andre interessenter.  Helhedsplanen er således første skridt i en lang udviklingsproces, der over de næste 10-20 år kan gøre Svogerslev til en mere attraktiv og helstøbt by at bo og leve i. 

Det har været en målsætning at inddrage borgere og interessenter i udviklingen af byen. Til første borgermøde deltog 460 mennesker og 100 tilmeldte sig sparringsgruppen, som mødtes flere gange. Også i høringsperioden var der stor tilslutning og 300 deltog i borgermøde. Dertil er der blevet afholdt møder med en lang række interessenter.

De mange gode inputs og ideer herfra danner sammen med en foranalyse grundlag for helhedsplanen. 

Helhedsplanen blev vedtaget af Roskilde Byråd i juni 2020. Læs helhedsplanen og foranalysen her:

Publikationer

Handleplan for Svogerslev 2024-27

Download: Handleplan Svogerslev 2024-27 (PDF)

Svogerslev i udvikling - foranalyse

Download Foranalyse til helhedsplanen 2019