Ungdomsprofil 2021

Roskilde Kommune ungdomsprofil 2021 undersøger, hvordan unge, der har et hverdagsliv i Roskilde Kommune, har det på en række parametre, med særlig fokus på ungdomskulturelle transitioner og social trivsel.

Om Ungdomsprofilen

CeFu står bag analysen. Ungdomsprofilen tegner et billede af unge fra udskoling, på ungdomsuddannelser og unge uden for uddannelse og arbejdes syn på både de ydre omstændigheder og omgivelser, der indvirker på deres ungdomsliv samt de oplevelser, følelser og forestillinger de har med at kunne mestre selvsamme.

Roskildes unge

Ungdomsprofilen er udarbejdet på baggrund af interviews med unge, der har deres hverdagsliv i Roskilde Kommune, en særlig udarbejdet kvantitativ spørgeskemaundersøgelse særligt til Roskilde Kommune og en workshop for og med unge. Ungdomsprofilen dækker primært unge i alderen 13-25 år.

Roskilde Kommunes ungdomsprofil

CeFu

Center for Ungdomsforskning (CeFU) er et forskningscenter på Institut
for Kultur og Læring på Aalborg Universitet i København, som forsker i
unge og uddannelse, arbejdsliv, udsathed, ungdomskultur osv.