Grundlag

Politikudviklingen er et led i kommunens kvalitetsarbejde. Processen for udvikling af den enkelte politik fastlægges i det fagudvalg, som politikområdet hører under. Alle politikker vedtages endeligt i Byrådet.

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Roskilde Kommune skal udvikle kommunens ejendomme, så de understøtter nuværende og fremtidige behov for løsningen af kerneopgaven.

Den samlede ejendomsportefølje skal udnyttes optimalt og forvaltes økonomisk effektivt, samtidig med at der lægges vægt på bæredygtighed.

Byrådsgodkendt 9. maj 2018.

Spørgsmål og svar