Politik for sociale indsatser på voksenområdet

Politikken dækker indsatser til voksne med handicap og psykisk sårbarhed

Grundlag

Politikudviklingen er et led i kommunens kvalitetsarbejde. Processen for udvikling af den enkelte politik fastlægges i det fagudvalg, som politikområdet hører under. Alle politikker vedtages endeligt i Byrådet.

Politikken for sociale indsatser til voksne borgere med handicap og psykisk sårbarhed har afsæt i den overordnede vision.

”Roskilde Kommunes vision er at styrke den enkelte borgers tryghed og muligheder i livet gennem uddannelse, stærke fællesskaber og en solid kerneservice. Vi vil være kendte for at have fokus på kerneopgaven, hvor borgere med behov for sociale indsatser får en virksom støtte fra et fællesskab mellem kommunale medarbej­dere, civil­samfund og er­hvervsliv, så den enkelte kan leve en tilvær­else så tæt på det, som den enkelte ønsker og formår. Vi vil fremme innovation og nye samarbejdsformer generelt.”

Skal den korte vision foldes lidt mere ud, kan den suppleres med:

  • Vejen til et godt liv bygger på tryghed ved at få den rette og nødvendige støtte til øget selvbestemmelse, eget-ansvar og egen­mestring, så livet kan leves med mindst mulig afhængighed af andre.
  • Vores kernevelfærd kan udvikles ved at nytænke flere sociale indsatser, der bygger på et samspil mellem borgeren selv, borgerens sociale netværk, kommu­nen, frivillige personer, foreninger samt civilsamfundet i øvrigt og erhvervslivet.

Byrådsgodkendt 17. juni 2015.

Spørgsmål og svar