Grundlag

Politikudviklingen er et led i kommunens kvalitetsarbejde. Processen for udvikling af den enkelte politik fastlægges i det fagudvalg, som politikområdet hører under. Alle politikker vedtages endeligt i Byrådet.

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Kommunens bygninger og fysiske anlæg skal vedligeholdes og udvikles, så de for fremtiden fremstår i tidssvarende, energieffektiv og funktionel stand til de konkrete anvendelsesformål.

Spørgsmål og svar

Kontakt

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.