Grundlag

Politikudviklingen er et led i kommunens kvalitetsarbejde. Processen for udvikling af den enkelte politik fastlægges i det fagudvalg, som politikområdet hører under. Alle politikker vedtages endeligt i Byrådet.

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Roskilde Kommunes pårørendepolitik skal sikre, at de pårørende til borgere med f.eks. handicap, psykiske problemer, sygdom og aldersbetingede funktionsnedsættelser bliver hørt og inddraget, når der skal skabes en så god livskvalitet som muligt, for den berørte borger.

Åben telefonrådgivning

Du har mulighed for at kontakte kommunens to pårørendekonsulenter telefonisk. Ring til Træning og Sundhed på nummeret herunder - de viderestiller dig til en pårørendekonsulent.

Kontakt Træning og Sundhed

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - tirsdag

9.00 - 14.00

Onsdag - fredag

9.00 - 12.00

Sikker mail til samarbejdspartnere i kommuner og regioner: traening@roskilde.dk

Du kan ringe, hvis du fx er pårørende til en borger som bor på plejecenter eller et social botilbud. Initiativet er en del af kommunens Pårørendepolitik.

Byrådet i Roskilde Kommune har vedtaget en Pårørendepolitik. Byrådet har den vision, at pårørende skal opleve at være en vigtig samarbejdspartner for at skabe den bedste livskvalitet og trivsel for borgeren. Den åbne telefon er en del af Pårørendepolitikken. Det er en af mulighederne som pårørende for at komme i dialog med ledelsen og dermed gøre indsatserne for borgerne i kommunen endnu bedre.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Byrådsgodkendt 14. juni 2017.